سمینار کارشناسی ارشد آقای محمد پیشدار با عنوان «بررسی امنیتی پروتکل مسیریابی RPL در اینترنت اشیا»

 
کد خبر: 6551    1395/12/16

موضوع: بررسی امنیتی پروتکل مسیریابی RPL در اینترنت اشیا

استاد راهنما: جناب دکتر سیفی

استاد مشاور: جناب دکتر نصیری

دانشجو: محمد پیشدار

زمان: سه شنبه 17 اسفند 1395 ساعت 9 صبح

مکان: ساختمان فنی مهندسی کلاس 27 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631