مینار کارشناسی ارشد خانم نرگس رضایی با عنوان «ارائه¬ی یک روش کنترل پذیرش تماس در شبکه¬های بیسیم 802.11n به کمک کارگزار SIP»

 
کد خبر: 6552    1395/12/16

موضوع: ارائه‌ی یک روش کنترل پذیرش تماس در شبکه‌های بیسیم 802.11n به کمک کارگزار SIP

استاد راهنما: جناب دکتر عباسی

استاد مشاور: جناب دکتر نصیری

دانشجو: نرگس رضایی

زمان: سه شنبه 17 اسفند 1395 ساعت 12 صبح

مکان: ساختمان فنی مهندسی کلاس 27 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631