سمینار کارشناسی ارشد خانم فاطمه سجادیان با عنوان «ارتقاء کارایی الگوریتم دسته¬بندی بسته‌ها در الگوریتم ضرب متقاطع با استفاده از خوشه واحد پردازش گرافیکی»

 
کد خبر: 6553    1395/12/16

موضوع: ارتقاء کارایی الگوریتم دسته‌بندی بسته‌ها در الگوریتم ضرب متقاطع با استفاده از خوشه واحد پردازش گرافیکی

استاد راهنما: جناب دکتر عباسی

دانشجو: فاطمه سجادیان

زمان: سه شنبه 17 اسفند 1395 ساعت 11:30 صبح

مکان: ساختمان فنی مهندسی کلاس 27 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631