سمینار کارشناسی ارشد آقای مجتبی کردآبادی با عنوان «

 
کد خبر: 6559    1395/12/17

عنوان: برچسب زنی تصاویر با استفاده از یادگیری نیمه نظارتی مبتنی بر گراف

استاد راهنما: دکتر محرم منصوری زاده

استاد مشاور: دکتر حسن ختن لو

دانشجو: مجتبی کردآبادی

زمان: چهارشنبه 18/12/95 ساعت 9 صبح



 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631