سمینار کارشناسی ارشد آقای اکبر مقیمیان با عنوان «بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا بر اساس مدل کیسه‎ای از لغات بصری چند سطحی »

 
کد خبر: 6560    1395/12/17

عنوان: بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا بر اساس مدل کیسه‎ای از لغات بصری چند سطحی

استاد راهنما: دکتر محرم منصوری زاده

استاد مشاور: دکتر میرحسین دزفولیان

دانشجو: اکبر مقیمیان

زمان: چهارشنبه 18/12/95 ساعت 9:30 صبح 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631