سمینار کارشناسی ارشد آقای محمد هادی محمدی با عنوان «تشخیص سرقت علمی از نوع" نقل به مضمون "به کمک روش های متن کاوی»

 
کد خبر: 6561    1395/12/17

عنوان: تشخیص سرقت علمی از نوع" نقل به مضمون "به کمک روش های متن کاوی

استاد راهنما: دکتر محرم منصوری زاده

استاد مشاور: دکتر سخایی نیا

دانشجو: محمد هادی محمدی

زمان: چهارشنبه 18/12/95 ساعت 10:30 صبح 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631