اولویتهای پژوهشی سال 96 شرکت توانیر

 
کد خبر: 6661    1396/01/30

شرکت توانیر جهت مشارکت فعال دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور در اجرای پروژه‌ها و طرح های تحقیقاتی صنعت برق اولویتهای پژوهشی خود را اعلام نموه است. لیست اولویتها به پیوست است. فرم های فرم های مورد نیاز در آدرس satab.tavanir.org موجود است. شماره فاکس شرکت 88797767 است. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631