اولويت هاي پژوهشي سال 96 برق فارس

 
کد خبر: 6793    1396/02/19

اولويت هاي پژوهشي سال 96 برق فارس در فایل پیوست موجود است. جهت ثبت به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

satab.tavanir.org

  

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631