سمینار کارشناسی ارشد آقای داود واشقانی فراهانی با عنوان «بررسی عددی و تجربی تجمع ترک در ورق تحت بار استاتیکی و خستگیـ

 
کد خبر: 9042    1396/04/12

عنوان: بررسی عددی و تجربی تجمع ترک در ورق تحت بار استاتیکی و خستگی

استاد راهنما: دکتر رحمن سیفی

نگارش: داود واشقانی فراهانی

زمان و مکان ارائه: شنبه 17/04/96 ساعت10صبح دپارتمان مکانیک - سمینار 2 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631