کد خبر: 6222    1395/11/04
سمینار کارشناسی ارشد آقای حسن اصالت با عنوان «بررسی رفتار دینامیکی وارتعاشی شافت های دوار»
عنوان سمينار: بررسی رفتار دینامیکی وارتعاشی شافت های دواراستاد راهنما: جناب آقای دکتر علیرضا شوشتریپژوهشگر: حسن اصالتتاريخ ارائه سمينار: 9/11/95 ساعت 9:30مكان: دپارتمان مكانيك سمینار3
کد خبر: 6221    1395/11/04
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فائزه رضایی با عنوان «طراحی کنترل کننده مدلغزشی ترکیبی با شبکه عصبی برای توربین‌های بادی»
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فائزه رضایی با عنوان «طراحی کنترل کننده مدلغزشی ترکیبی با شبکه عصبی برای توربین‌های بادی» با راهنمایی دکتر سهیل گنجه فر در روز کشنبه 10 بهمن ماه 95 ، ساعت 12:15 در سمینار 2 برق ارائه خواهد شد.
کد خبر: 6220    1395/11/04
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شیوا ترکمان با عنوان «طراحی یک کنترل کننده مدلغزشی- عصبی برای یک کوادروتور زیر تحریک »
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شیوا ترکمان با عنوان «طراحی یک کنترل کننده مدلغزشی- عصبی برای یک کوادروتور زیر تحریک » با راهنمایی دکتر سهیل گنجه‌فر در روز یکشنبه 10 بهمن ماه 95 ، ساعت 11:15 در سمینار 2 برق ارائه خواهد شد.
کد خبر: 6214    1395/11/03
اولویت های پژوهش و فناوری سال 95 شرکت ملی نفت ایران
اولویت های پژوهش و فناوری سال 95 شرکت ملی نفت ایران در صفحه ذیل قابل دسترسی است: http://www.nioc.ir/portal/home/?generaltext/89890/89896/151429/
کد خبر: 6206    1395/11/02
سمینار کارشناسی ارشد آقای عرفان دژبند با عنوان «بررسی قانون جدید snell »
عنوان سمينار: بررسی قانون جدید snellاستاد راهنما: دكتر کرمیپژوهشگر: عرفان دژبندتاريخ ارائه سمينار: 4/11/94 ساعت 10مكان: دپارتمان برق كلاس 8
کد خبر: 6205    1395/11/02
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ساناز کنشلو با عنوان «ارائه یک الگوریتم هیبریدی کارا برای مسأله زمان‌بندی خط تولید کارگاهی همراه با یک مرحله مونتاژ»
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ساناز کنشلو با عنوان «ارائه یک الگوریتم هیبریدی کارا برای مسأله زمان‌بندی خط تولید کارگاهی همراه با یک مرحله مونتاژ» با راهنمایی دکتر پرویز فتاحی در روز دوشنبه 11/11/95 ساعت 13 و مکان: کلاس 10 ارائه خواهد شد.
کد خبر: 6204    1395/11/02
سمینار کارشناسی ارشد آقای امیر احسان فوایدی با عنوان «تخمین اندازه ذخیره اطمینان زنجیره بحرانی پروژه بر پایه شبکه های بیزین»
عنوان: تخمین اندازه ذخیره اطمینان زنجیره بحرانی پروژه بر پایه شبکه های بیزیناستاد راهنما: دکتر وحید خداکرمیدانشجو: امیر احسان فوایدیزمان شنبه 9 بهمن ماه 1395سمینار صنایع ساعت 16-17
کد خبر: 6202    1395/11/02
سمینار کارشناسی ارشد خانم شیرین رشیدی با عنوان « بررسی روش های تشخیص و ردیابی خودرو برای سیستم های جلوگیری از تصادف»
سمینار کارشناسی ارشد با عنوان: " بررسی روش های تشخیص و ردیابی خودرو برای سیستم های جلوگیری از تصادف"پژوهشگر: شیرین رشیدیاستاد راهنما: دکتر عباس رمضانیتاریخ سمینار: 95/11/5 ساعت 11
کد خبر: 6201    1395/11/02
سمینار کارشناسی ارشد خانم آزاده دانشوری با عنوان «ردیابی گروه های با تعداد کم »
سمینار کارشناسی ارشد با عنوان: " ردیابی گروه های با تعداد کم "پژوهشگر: آزاده دانشوریاستاد راهنما: دکتر عباس رمضانیتاریخ سمینار: 95/11/5 ساعت 11
کد خبر: 6200    1395/11/02
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فریبرز نصیری فرد با عنوان «اثرنوع و ابعاد ناحیه تمرکز تنش بر ایجاد و رشد شبه استاتیکی ترک درمواد فلزی تحت مودترکیبی ɪ/ɪɪ»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فریبرز نصیری فرد با عنوان «اثرنوع و ابعاد ناحیه تمرکز تنش بر ایجاد و رشد شبه استاتیکی ترک درمواد فلزی تحت مودترکیبی ɪ/ɪɪ» و با راهنمایی دکتر رحمن سیفی در روز  یکشنبه 10/11/95 ساعت 11 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده ارائه خواهد شد.
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631