کد خبر: 16051    1397/04/30
پایان نامه دکتری آقای رضا حسینی با عنوان «بررسی اثر رفتار پلاستیک سیکلی با وجود سخت شوندگی بر رشد ترک خستگی»
پایان نامه دکتری آقای رضا حسینی با عنوان «بررسی اثر رفتار پلاستیک سیکلی با وجود سخت شوندگی بر رشد ترک خستگی» با راهنمایی آقای دکتر رحمن سیفی در تاریخ 27 تیرماه ساعت 11 در آمفی تاتر دانشکده برگزار میگردد.علاقمندان جهت کست اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.رضا حسینی
کد خبر: 16034    1397/04/26
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جلال زارعی با عنوان «جریان آرام جابجایی طبیعی سیال کسون، بین دو استوانه ی افقی هم مرکز»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جلال زارعی با عنوان «جریان آرام جابجایی طبیعی سیال کسون، بین دو استوانه ی افقی هم مرکز» با راهنمایی آقای دکتر محمد سعید عقیقی در تاریخ 31 تیرماه در دانشکده مهندسی برگزار می‌گردد.علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به لینک زیر مراجعه نمایندجلال زارعی
کد خبر: 16033    1397/04/26
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی قنبری با عنوان «محاسبه بهینه ضرایب معادله SKM با الگوریتم ژنتیک»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی قنبری با عنوان «محاسبه بهینه ضرایب معادله SKM با الگوریتم ژنتیک» با راهنمایی آقای دکتر یوسف رضایی در تاریخ چهارشنبه 27 تیر ساعت 10 در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار می‌گرددعلاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به لینک زیر مراجعه نمایند. مهدی قنبری  
کد خبر: 16028    1397/04/25
دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته شبکه های کامپیوتری آقای رضا هاشمی حمید عنوان «ارائه روشی برای تشخیص نفوذ در دیواره آتش با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی»
دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته شبکه های کامپیوتری آقای رضا هاشمی حمید عنوان «ارائه روشی برای تشخیص نفوذ در دیواره آتش با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی»
کد خبر: 16025    1397/04/24
پایان نامه کارشناسی ارشد خانمصبا سلمانی قنبری با عنوان «اندازه­گیری تنش پسماند صفحه­ای با استفاده از آزمایش نفوذ سمبه تیز در محل استفاده از قطعه»
پپایان نامه کارشناسی ارشد خانم صبا سلمانی قنبری با عنوان «اندازه­گیری تنش پسماند صفحه­ای با استفاده از آزمایش نفوذ سمبه تیز در محل استفاده از قطعه» با راهنمایی آقای دکتر امیرحسین محمودی در روز دوشنبه 25 تیرماه ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید. صبا سلمانی قنبری
کد خبر: 16024    1397/04/24
ایان نامه کارشناسی ارشد خانم محبوبه شمسی با عنوان «مطالعه تحلیلی جریان در کانال‌های مرکب غیر منشوری با استفاده از معادلات ناویه- استوکس متوسط‌گیری شده در عمق»
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم محبوبه شمسی با عنوان «مطالعه تحلیلی جریان در کانال‌های مرکب غیر منشوری با استفاده از معادلات ناویه- استوکس متوسط‌گیری شده در عمق» با راهنمایی آقای دکتر بهرام رضائی در روز یکشنبه 30 تیرماه ساعت 8 و در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.محبوبه شمسی
کد خبر: 16022    1397/04/23
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم راضیه چهارمحالی با عنوان «بررسی رفتار خوردگی پوشش هیدروکسی آپاتیت به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی روی آلیاژ AZ31 در محلول شبیه ساز بدن»
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم راضیه چهارمحالی با عنوان «بررسی رفتار خوردگی پوشش هیدروکسی آپاتیت به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی روی آلیاژ AZ31 در محلول شبیه ساز بدن» با راهنمایی آقایان دکتر آرش فتاح الحسینی و دکتر حمید اصفهانی در روز یکشنبه 24/04/97 ساعت 9 و  در  کلاس 10 ارائه خواهد شد.  
کد خبر: 16020    1397/04/23
دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای ولی مرادیان عنوان «اثر دیواره‌ی دما ثابت بر روی انتقال حرارت جابه‌جایی آزاد حول یک استوانه افقی اثرات گرمایش لایه مرزی بر ضرایب آیرودینامیکی یک ایرفویل»
دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای ولی مرادیان عنوان «اثر دیواره‌ی دما ثابت بر روی انتقال حرارت جابه‌جایی آزاد حول یک استوانه افقی اثرات گرمایش لایه مرزی بر ضرایب آیرودینامیکی یک ایرفویل»
کد خبر: 16007    1397/04/20
دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق آقای حمیدرضا عرب‌زاده با عنوان «اعمال تغییرات فاز، فرکانس سوییچ‌زنی در GANHEMTS در مبدل ماتریس غیرمستقیم»
دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق آقای حمیدرضا عرب‌زاده با عنوان «اعمال تغییرات فاز، فرکانس سوییچ‌زنی در GANHEMTS در مبدل ماتریس غیرمستقیم»
کد خبر: 16006    1397/04/20
دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای عادل نائینی با عنوان «بررسی پژوهش های انجام شده درباره ساختار های ساندویچی با هسته های موجدار»
دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای عادل نائینی با عنوان «بررسی پژوهش های انجام شده درباره ساختار های ساندویچی با هسته های موجدار»
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631