کد خبر: 6585    1395/12/22
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نرگس نعمتی فرد با عنوان «استخراج اطلاعات از متن نظرآنلاین کاربران به کمک مدل-سازی موضوعی»
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نرگس نعمتی فرد با عنوان «استخراج اطلاعات از متن نظرآنلاین کاربران به کمک مدل-سازی موضوعی» با راهنمایی دکتر محرم منصوری زاده در روز  دوشنبه 23/12/95، ساعت: 11:30 در سالن آمفی تئاتر دانشکده ارائه می‌گردد.
کد خبر: 6561    1395/12/17
سمینار کارشناسی ارشد آقای محمد هادی محمدی با عنوان «تشخیص سرقت علمی از نوع" نقل به مضمون "به کمک روش های متن کاوی»
عنوان: تشخیص سرقت علمی از نوع" نقل به مضمون "به کمک روش های متن کاویاستاد راهنما: دکتر محرم منصوری زادهاستاد مشاور: دکتر سخایی نیادانشجو: محمد هادی محمدیزمان: چهارشنبه 18/12/95 ساعت 10:30 صبح
کد خبر: 6560    1395/12/17
سمینار کارشناسی ارشد آقای اکبر مقیمیان با عنوان «بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا بر اساس مدل کیسه‎ای از لغات بصری چند سطحی »
عنوان: بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا بر اساس مدل کیسه‎ای از لغات بصری چند سطحیاستاد راهنما: دکتر محرم منصوری زادهاستاد مشاور: دکتر میرحسین دزفولیاندانشجو: اکبر مقیمیانزمان: چهارشنبه 18/12/95 ساعت 9:30 صبح
کد خبر: 6559    1395/12/17
سمینار کارشناسی ارشد آقای مجتبی کردآبادی با عنوان «
عنوان: برچسب زنی تصاویر با استفاده از یادگیری نیمه نظارتی مبتنی بر گرافاستاد راهنما: دکتر محرم منصوری زادهاستاد مشاور: دکتر حسن ختن لودانشجو: مجتبی کردآبادیزمان: چهارشنبه 18/12/95 ساعت 9 صبح
کد خبر: 6553    1395/12/16
سمینار کارشناسی ارشد خانم فاطمه سجادیان با عنوان «ارتقاء کارایی الگوریتم دسته¬بندی بسته‌ها در الگوریتم ضرب متقاطع با استفاده از خوشه واحد پردازش گرافیکی»
موضوع: ارتقاء کارایی الگوریتم دسته‌بندی بسته‌ها در الگوریتم ضرب متقاطع با استفاده از خوشه واحد پردازش گرافیکیاستاد راهنما: جناب دکتر عباسیدانشجو: فاطمه سجادیانزمان: سه شنبه 17 اسفند 1395 ساعت 11:30 صبحمکان: ساختمان فنی مهندسی کلاس 27
کد خبر: 6552    1395/12/16
مینار کارشناسی ارشد خانم نرگس رضایی با عنوان «ارائه¬ی یک روش کنترل پذیرش تماس در شبکه¬های بیسیم 802.11n به کمک کارگزار SIP»
موضوع: ارائه‌ی یک روش کنترل پذیرش تماس در شبکه‌های بیسیم 802.11n به کمک کارگزار SIPاستاد راهنما: جناب دکتر عباسیاستاد مشاور: جناب دکتر نصیریدانشجو: نرگس رضاییزمان: سه شنبه 17 اسفند 1395 ساعت 12 صبحمکان: ساختمان فنی مهندسی کلاس 27
کد خبر: 6551    1395/12/16
سمینار کارشناسی ارشد آقای محمد پیشدار با عنوان «بررسی امنیتی پروتکل مسیریابی RPL در اینترنت اشیا»
موضوع: بررسی امنیتی پروتکل مسیریابی RPL در اینترنت اشیااستاد راهنما: جناب دکتر سیفیاستاد مشاور: جناب دکتر نصیریدانشجو: محمد پیشدارزمان: سه شنبه 17 اسفند 1395 ساعت 9 صبحمکان: ساختمان فنی مهندسی کلاس 27
کد خبر: 6550    1395/12/16
سمینار کارشناسی ارشد آقای علی قالیباف با عنوان «بررسی روش¬های تطبیق نرخ ارسال در شبکه¬های بیسیم مبتنی بر استاندارد 802.11n»
موضوع: بررسی روش‌های تطبیق نرخ ارسال در شبکه‌های بیسیم مبتنی بر استاندارد 802.11nاستاد راهنما: جناب دکتر نصیریدانشجو: علی قالی بافزمان: سه شنبه 17 اسفند 1395 ساعت 10:30 صبح :مکان ساختمان فنی مهندسی کلاس 27
کد خبر: 6549    1395/12/16
سمینار کارشناسی ارشد آقای شایان احمدی با عنوان «بررسی مجموعه خط مشی کنترل دسترسی XACML در برنامه¬های کاربردی تحت وب»
موضوع: بررسی مجموعه خط مشی کنترل دسترسی XACML در برنامه‌های کاربردی تحت وباستاد راهنما: جناب دکتر نصیریاستاد مشاور: جناب دکتر رضوانیدانشجو: شایان احمدیزمان: سه شنبه 17 اسفند 1395 ساعت 11 صبحمکان: ساختمان فنی مهندسی کلاس 27
کد خبر: 6548    1395/12/16
سمینار کارشناسی ارشد خانم مطهره افشاری با عنوان «موازی¬سازی یک مکانیزم پیش¬پردازش سیستم‌های تشخیص نفوذ شبکه با استفاده از واحد پردازش گرافیکی»
موضوع: موازی‌سازی یک مکانیزم پیش‌پردازش سیستم‌های تشخیص نفوذ شبکه با استفاده از واحد پردازشگرافیکی استاد راهنما: جناب دکتر عباسیدانشجو: مطهره افشاریزمان: سه شنبه 17 اسفند 1395 ساعت 10 صبحمکان: ساختمان فنی مهندسی کلاس 27
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631