کد خبر: 16051    1397/04/30
پایان نامه دکتری آقای رضا حسینی با عنوان «بررسی اثر رفتار پلاستیک سیکلی با وجود سخت شوندگی بر رشد ترک خستگی»
پایان نامه دکتری آقای رضا حسینی با عنوان «بررسی اثر رفتار پلاستیک سیکلی با وجود سخت شوندگی بر رشد ترک خستگی» با راهنمایی آقای دکتر رحمن سیفی در تاریخ 27 تیرماه ساعت 11 در آمفی تاتر دانشکده برگزار میگردد.علاقمندان جهت کست اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.رضا حسینی
کد خبر: 16033    1397/04/26
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی قنبری با عنوان «محاسبه بهینه ضرایب معادله SKM با الگوریتم ژنتیک»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی قنبری با عنوان «محاسبه بهینه ضرایب معادله SKM با الگوریتم ژنتیک» با راهنمایی آقای دکتر یوسف رضایی در تاریخ چهارشنبه 27 تیر ساعت 10 در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار می‌گرددعلاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به لینک زیر مراجعه نمایند. مهدی قنبری  
کد خبر: 16025    1397/04/24
پایان نامه کارشناسی ارشد خانمصبا سلمانی قنبری با عنوان «اندازه­گیری تنش پسماند صفحه­ای با استفاده از آزمایش نفوذ سمبه تیز در محل استفاده از قطعه»
پپایان نامه کارشناسی ارشد خانم صبا سلمانی قنبری با عنوان «اندازه­گیری تنش پسماند صفحه­ای با استفاده از آزمایش نفوذ سمبه تیز در محل استفاده از قطعه» با راهنمایی آقای دکتر امیرحسین محمودی در روز دوشنبه 25 تیرماه ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید. صبا سلمانی قنبری
کد خبر: 16024    1397/04/24
ایان نامه کارشناسی ارشد خانم محبوبه شمسی با عنوان «مطالعه تحلیلی جریان در کانال‌های مرکب غیر منشوری با استفاده از معادلات ناویه- استوکس متوسط‌گیری شده در عمق»
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم محبوبه شمسی با عنوان «مطالعه تحلیلی جریان در کانال‌های مرکب غیر منشوری با استفاده از معادلات ناویه- استوکس متوسط‌گیری شده در عمق» با راهنمایی آقای دکتر بهرام رضائی در روز یکشنبه 30 تیرماه ساعت 8 و در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.محبوبه شمسی
کد خبر: 16022    1397/04/23
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم راضیه چهارمحالی با عنوان «بررسی رفتار خوردگی پوشش هیدروکسی آپاتیت به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی روی آلیاژ AZ31 در محلول شبیه ساز بدن»
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم راضیه چهارمحالی با عنوان «بررسی رفتار خوردگی پوشش هیدروکسی آپاتیت به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی روی آلیاژ AZ31 در محلول شبیه ساز بدن» با راهنمایی آقایان دکتر آرش فتاح الحسینی و دکتر حمید اصفهانی در روز یکشنبه 24/04/97 ساعت 9 و  در  کلاس 10 ارائه خواهد شد.  
کد خبر: 15962    1397/04/12
پایان نامه آقای جواد زلقی با عنوان «تعیین سهم مشترکین مختلف از بار فیدر به روش خوشه بندی سری‌های زمانی چندگانه»
پایان نامه آقای جواد زلقی با عنوان «تعیین سهم مشترکین مختلف از بار فیدر به روش خوشه بندی سری‌های زمانی چندگانه» با راهنمایی دکتر علیرضا حاتمی در روز 24/04/97 ، ساعت 11 در سمینار 2 گروه برق ارائه خواهد شد.
کد خبر: 15918    1397/04/02
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد حسین ولایت پرورده با عنوان «آنالیز عددی و تجربی اثر ترک بر خواص ارتعاشی لوله های فولادی تقویت شده با کامپوزیت های الیاف شیشه و کربن»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد حسین ولایت پرورده با عنوان «آنالیز عددی و تجربی اثر ترک بر خواص ارتعاشی لوله های فولادی تقویت شده با کامپوزیت های الیاف شیشه و کربن» با راهنمایی دکتر علیرضا شوشتری در روز دوشنبه 4/4/97 ساعت 16 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.
کد خبر: 15917    1397/04/02
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رحیم نعیمی با عنوان « آنالیز ارتعاشی پمپ دنده خارجی در حالت سالم و معیوب و تشخیص عیب با استفاده از شبکه عصبی»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رحیم نعیمی با عنوان « آنالیز ارتعاشی پمپ دنده خارجی در حالت سالم و معیوب و تشخیص عیب با استفاده از شبکه عصبی» با راهنمایی دکار مهدی کریمی در روز دوشنبه 4/4/97 ساعت 18 آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.
کد خبر: 15893    1397/03/23
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سحر انصاری با عنوان «برآورد سرعت سطحی جریان با استفاده از تکنیک پردازش تصویر »
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سحر انصاری با عنوان «برآورد سرعت سطحی جریان با استفاده از تکنیک پردازش تصویر » با راهنمایی دکتر بهرام رضایی در روز 3 تیر 1397 ساعت 10 صبح در سمینار2 دپارتمان عمران ارائه خواهد شد.
کد خبر: 15840    1397/03/12
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین رسولی با عنوان «مطالعه‎ی تجربی رفتار خستگی نمونه‎های آلومینیومی غیر مشابه جوش‎کاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی بر اساس روش تاگوچی»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین رسولی با عنوان «مطالعه‎ی تجربی رفتار خستگی نمونه‎های آلومینیومی غیر مشابه جوش‎کاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی بر اساس روش تاگوچی» با راهنمایی دکتر عباس فدایی در روز چهارشنبه 23 خرداد 1397، ساعت 10 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631