کد خبر: 10501    1396/07/03
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رضا واحدی با عنوان «طراحی بهینه ابعاد و مسیر یک بازوی ماهر مکانیکی بند بند برای جراحی ماهرانه لاپاروسکوپی»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رضا واحدی با عنوان «طراحی بهینه ابعاد و مسیر یک بازوی ماهر مکانیکی بند بند برای جراحی ماهرانه لاپاروسکوپی» با راهنمایی دکتر داود نادری در روز سه ‌شنبه11 مهر 1396 ساعت 16 در آمفی تئاتر دانشکده ارائه خواهد شد.
کد خبر: 10500    1396/07/03
پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای آیت کریمی با عنوان «تاثیر تثبیت با آهک به همراه ناخالصی دولومیتی بر مقاومت و خصوصیات تورمی خاک رس»
پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای آیت کریمی با عنوان «تاثیر تثبیت با آهک به همراه ناخالصی دولومیتی بر مقاومت و خصوصیات تورمی خاک رس» با راهنمایی دکتر مسعود مکارچیان در روز دوشنبه 10/7/1396 ساعت 19 در آمفی تئاتر دانشکده ارائه خواهد شد.
کد خبر: 10495    1396/07/02
پایان نامه آقای فرشاد عابدی با عنوان «بررسی عملکرد سازه‌های فضاکار تحت هم‌زمان مؤلفه‌ی قائم و افقی نیروی زلزله»
پایان نامه آقای فرشاد عابدی با عنوان «بررسی عملکرد سازه‌های فضاکار تحت هم‌زمان مؤلفه‌ی قائم و افقی نیروی زلزله» با راهنمایی دکتر محمد شوشتری در روز یکشنبه02/07/96 ساعت 18 در سالن آمفی تئاتر ارائه می‌گردد.
کد خبر: 10493    1396/07/02
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سارا حاجیلو با عنوان «طراحی و بهینه‌سازی مسئله مکان‌یابی- قیمت‌گذاری رقابتی با تسهیلات پرازدحام»
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سارا حاجیلو با عنوان «طراحی و بهینه‌سازی مسئله مکان‌یابی- قیمت‌گذاری رقابتی با تسهیلات پرازدحام» با راهنمایی دکتر پرویز فتاحی در روز چهارشنبه 12/7/96 ساعت13 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.
کد خبر: 10490    1396/07/02
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید مهدی فخردينی با عنوان «ارزيابي اثر نامنظمی پيچشی در خرابی پيش‌رونده سازه‌های بتن‌آرمه»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید مهدی فخردينی با عنوان «ارزيابي اثر نامنظمی پيچشی در خرابی پيش‌رونده سازه‌های بتن‌آرمه» با راهنمایی دکتر فریدون رضایی در روز 15 مهر 1396، ساعت 18 در دپارتمان مهندسی عمران، سمينار 2 ارائه خواهد شد.
کد خبر: 10480    1396/07/01
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید علیرضا سعیدی گلپایگانی با عنوان «تحلیل عوامل موثر بر ریسک زلزله با استفاده از شبکه بیزین»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید علیرضا سعیدی گلپایگانی با عنوان «تحلیل عوامل موثر بر ریسک زلزله با استفاده از شبکه بیزین» با راهنمایی دکتر وحید خداکرمی در روز چهارشنبه مورخ 12/07/96 ساعت 12 در سمینار صنایع ارائه خواهد شد.
کد خبر: 10479    1396/07/01
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد عباسی با عنوان «بررسی تجربی و عددی اثر چیدمان لایه‌های فوم بر مقاومت بالستیکی سازه‌های ساندویچی»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد عباسی با عنوان «بررسی تجربی و عددی اثر چیدمان لایه‌های فوم بر مقاومت بالستیکی سازه‌های ساندویچی» با راهنمایی دکتر علی علوی‌نیا در روز 4 مهرماه ساعت 14 در آمفی تئاتر دانشکده ارائه خواهد شد.
کد خبر: 10476    1396/07/01
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم الهام داور با عنوان «تاثیر حضور تولیدات پراکنده بر روش های تعیین محل منبع فرو رفتگی ولتاژ»
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم الهام داور با عنوان «تاثیر حضور تولیدات پراکنده بر روش های تعیین محل منبع فرو رفتگی ولتاژ» با راهنمایی دکتر محمد حسن مرادی و دکتر محمدرضا طوسی در روز 4/7/96 ساعت 11 در سمینار 2 برق ارائه خواهد شد.
کد خبر: 10436    1396/06/27
رساله دکتری مهندس فرشاد عباسی با عنوان «تاثیر پارامترهای مختلف بر تخمین عمر خستگی سایشی در حالت بار تماسی نوسانی»
رساله دکتری مهندس فرشاد عباسی با عنوان «تاثیر پارامترهای مختلف بر تخمین عمر خستگی سایشی در حالت بار تماسی نوسانی» با راهنمایی دکتر غلامحسین مجذوبی در روز 4 مهر ماه 1397 ساعت 10 صبح در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.
کد خبر: 10399    1396/06/25
رساله دکتری آقای ابوالفضل رحمانی با عنوان «کاهش تعداد مانیتورهای هارمونیک در شبکه های توزیع با تشخیص و تخمین هارمونیکهای ولتاژ توسط مدل رگرسیون، تحلیل موجک و محاسبات نرم »
رساله دکتری آقای ابوالفضل رحمانی با عنوان «کاهش تعداد مانیتورهای هارمونیک در شبکه های توزیع با تشخیص و تخمین هارمونیکهای ولتاژ توسط مدل رگرسیون، تحلیل موجک و محاسبات نرم » با راهنمایی دکتر علی دیهیمی در روز شنبه 1 مهرماه 1396، ساعت 14 در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631