کد خبر: 12404    1396/11/30
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر افسر با عنوان «حل مساله زمانبندی چندعاملی ماشین های موازی ناهمگن با در نظر گرفتن هزینه انرژی و کارهای به هنگام»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر افسر با عنوان «حل مساله زمانبندی چندعاملی ماشین های موازی ناهمگن با در نظر گرفتن  هزینه انرژی و کارهای به هنگام» با راهنمایی دکتر جواد بهنامیان در روز یکشنبه 6/12/1396 ساعت 13 در  آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.
کد خبر: 12377    1396/11/24
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای اکبر مقیمیان با عنوان «بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از مدل کیسه¬ای از لغات چندسطحی»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای اکبر مقیمیان با عنوان «بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از مدل کیسه¬ای از لغات چندسطحی» با راهنمایی دکتر محرم منصوری‌زاده در روز چهارشنبه 02/12/96 ساعت 11:30 در دانشکده مهندسی، کلاس 27 ارائه خواهد شد.
کد خبر: 12365    1396/11/23
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احسان مرادی مرام با عنوان «مدلسازی ترمودینامیکی سیکل رانکین ارگانیک به همراه اجکتور و بازگرمکن»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احسان مرادی مرام با عنوان «مدلسازی ترمودینامیکی سیکل رانکین ارگانیک به همراه اجکتور و بازگرمکن» با راهنمایی دکتر فضل الله اسکندری منجیلی در روز چهارشنبه 25/11/1396 در آمفی تئاتر دانشکده ارائه خواهد شد.
کد خبر: 12356    1396/11/21
پایان انمه کارشناسی ارش آقای شایان احمدی با عنوان «ارائه روشی برای تولید مجموعه خط مشی کنترل دسترسی XACML در برنامه-های کاربردی تحت وب»
پایان انمه کارشناسی ارش آقای شایان احمدی با عنوان «ارائه روشی برای تولید مجموعه خط مشی کنترل دسترسی XACML در برنامه-های کاربردی تحت وب» با راهنمایی دکتر محمد نصیری در روز چهارشنبه 2/11/1396 ساعت 10-12 در آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی ارائه خواهد شد.
کد خبر: 12353    1396/11/21
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سینا افشار با عنوان «طرّاحی سیستم‌های انتقال توان و اطلاعات به صورت بی¬سیم برای سیستم‌های چندکاربره با استفاده از تکنیک تزویج رزونانسی مغناطیسی»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سینا افشار با عنوان «طرّاحی سیستم‌های انتقال توان و اطلاعات به صورت بی¬سیم برای سیستم‌های چندکاربره با استفاده از تکنیک تزویج رزونانسی مغناطیسی» با راهنمایی دکتر سید محمدرضا طوسی در روز 23 بهمن ماه 1396 ساعت 16 در سمینار دو واقع در دپارتمان برق دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.
کد خبر: 12346    1396/11/18
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی قالی باف با عنوان «ارائه یک روش پویای کنترل نرخ ارسال بر روی کانال MIMO و ارزیابی آن بر روی بستر واقعی»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی قالی باف با عنوان «ارائه یک روش پویای کنترل نرخ ارسال بر روی کانال MIMO و ارزیابی آن بر روی بستر واقعی» با راهنمایی دکتر محمد نصیری در روز سه‌شنبه 24/11/96 ساعت 18 در  آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. 
کد خبر: 12343    1396/11/18
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نرگس مهرانجو با عنوان «توسعه مدل و روش حل مسئله زمانبندی و مسیریابی مراقبت سلامت در منزل به صورت تک دوره ای با پارامترهای فازی »
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نرگس مهرانجو با عنوان «توسعه مدل و روش حل مسئله زمانبندی و مسیریابی مراقبت سلامت در منزل به صورت تک دوره ای با پارامترهای فازی » با راهنمایی دکتر امیرسامان خیرخواه در روز 24/11/1396  سه شنبه ساعت 13 در آمفی تئاتر ارائه خواهد شد.
کد خبر: 12341    1396/11/18
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم حدیث کریمی با عنوان «تأثیرات افزودن نانوذرات و فرآیند اکستروژن بر خواص مکانیکی و ریزساختار یک آلیاژ منیزیم»
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم حدیث کریمی با عنوان «تأثیرات افزودن نانوذرات و فرآیند اکستروژن بر خواص مکانیکی و ریزساختار یک آلیاژ منیزیم» با راهنمایی دکتر فرامرز فرشته صنیعی در روز تاریخ: 23/11/1396  ساعت 16:30 ارائه خواهد شد.
کد خبر: 12336    1396/11/17
پایان نماه کارشناسی ارشد آقای امید شابازی قوزانی با عنوان «بررسی رفتار شانههای بتنی مسلح تقویت شده با نوارهای CFRP»
پایان نماه کارشناسی ارشد آقای امید شابازی قوزانی  با عنوان «بررسی رفتار شانههای بتنی مسلح تقویت شده با نوارهای CFRP» با راهنمایی دکتر مصطفی مقدسی در روز 23/11/1396  ساعت 12 در دپارتمان عمران، سمینار 2 ارائه خواهد شد.
کد خبر: 12335    1396/11/17
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حامد معصومی با عنوان «جریان آرام جابجایی طبیعی سیال بینگهام، بین دو استوانه ی هم مرکز»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حامد معصومی با عنوان «جریان آرام جابجایی طبیعی سیال بینگهام، بین دو استوانه ی هم مرکز» با راهنمایی دکتر امیره نوربخش در روز 24/11/1396 ساعت 17:00 در سمینار 3 مکانیک ارائه خواهد شد.
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631