کد خبر: 16367    1397/07/8
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدهادی محمدی با عنوان «تشخیص سرقت ادبی از نوع نقل به مضمون در متون علمی»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدهادی محمدی با عنوان «تشخیص سرقت ادبی از نوع نقل به مضمون در متون علمی» با راهنمایی دکتر محرم منصوری زاده در روز : دوشنبه 09/07/1397 ساعت 11:30 در کلاس 20 دانشکده ارائه خواهد شد.
کد خبر: 16359    1397/07/7
پایان ¬نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی با عنوان: ارزیابی قابلیت دستگاه آزمایش گوه پرتابی برای ضبط منحنی تنش - کرنش نگارش: زهره شیرازی
پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی با عنوان: ارزیابی قابلیت دستگاه آزمایش گوه پرتابی برای ضبط منحنی  تنش - کرنش نگارش: زهره شیرازی با راهنمایی آقای دکتر غلامحسین مجذوبی در روز یکشنبه 8/7/97   ساعت:16   کلاس 27 (سایت نظری) برگزار میگردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید. زهره شیرازی
کد خبر: 16357    1397/07/7
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عادل شکیبی نژاد با عنوان «بررسی رفتار ستون‌های سنگی محصورشده با ژئوتکستایل به‌وسیله آزمایش برش مستقیم بزرگ‌مقیاس»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عادل شکیبی نژاد با عنوان «بررسی رفتار ستون‌های سنگی محصورشده با ژئوتکستایل به‌وسیله آزمایش برش مستقیم بزرگ‌مقیاس» با راهنمایی دکتر مسعود مکارچیان در روز سه‌شنبه 10 مهر 1397 ساعت 10 در سالن آمفی‌تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.
کد خبر: 16354    1397/07/7
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین میرزایی با عنوان « بررسی تاثیر پارامترهای هیدرولیکی و هندسی بر مکانیزم تخریب خاکریزهای شسته شونده همگن (فیوزپلاگ)»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین میرزایی با عنوان « بررسی تاثیر پارامترهای هیدرولیکی و هندسی بر مکانیزم تخریب خاکریزهای شسته شونده همگن (فیوزپلاگ)» با راهنمایی دکتز جلال صادقیان در روز 10/07/97 ساعت  16-18 در آمقی تئاتر دانشکده فنی مهندسی ارائه خواهد شد.
کد خبر: 16353    1397/07/7
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسن موقر فرد با عنوان «مقایسه بین نتایج تحلیل روش طیفی و تاریخچه‌زمانی در سازه‌های کوتاه و بلند»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسن موقر فرد با عنوان «مقایسه بین نتایج تحلیل روش طیفی و تاریخچه‌زمانی در سازه‌های کوتاه و بلند» با راهنمایی دکتر محمد شوشتری در روز 8 مهر 1397 ساعت 18 در سمینار 2 عمران ارائه خواهد شد.
کد خبر: 16352    1397/07/7
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سیما اصلانی با عنوان «مطالعه اثر تثبیت با سیمان بر رفتار یک نوع ماسه تحت بارگذاری و باربرداری»
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سیما اصلانی با عنوان «مطالعه اثر تثبیت با سیمان بر رفتار یک نوع ماسه تحت بارگذاری و باربرداری» با راهنمایی دکتر عباس قدیمی در روز یکشنبه 8 مهرماه 1397 ساعت : 14 الی 16 در کلاس 27 – سایت نظری ارائه خواهد شد.
کد خبر: 16350    1397/07/7
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای پوریا رسولی با عنوان «فرآيند اندرکنش بنتونیت، آلاينده‌های فلز سنگین و خاکستر بادی از منظر درشت ساختاری و ريزساختاری»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای پوریا رسولی با عنوان «فرآيند اندرکنش بنتونیت، آلاينده‌های فلز سنگین و خاکستر بادی از منظر درشت ساختاری و ريزساختاری» با راهنمایی دکتر وحیدرضا اوحدی در روز سه‌شنبه 9 مهرماه 1397، ساعت 17:30 در سالن آمفی‏ تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.
کد خبر: 16349    1397/07/7
پایان نامه کارشناسیارشد آقای آرمان محمدی با عنوان «مطالعه ریزساختاری شدت‌بخشی با استفاده از یون کلسیم برای رفع واگرایی خاک واگرا به روش الکتروسینتیک»
پایان نامه کارشناسیارشد آقای آرمان محمدی با عنوان «مطالعه ریزساختاری شدت‌بخشی با استفاده از یون کلسیم برای رفع واگرایی خاک واگرا به روش الکتروسینتیک» با راهنمایی دکتر وحید رضا اوحدی در روز سه‌شنبه 10 مهرماه 1397، ساعت 18 در سالن آمفی‏ تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.
کد خبر: 16348    1397/07/7
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه کمیجانی با عنوان «زمانبندی تولید کارگاهی چند هدفه فازی با ملاحظات مربوط به مصرف انرژی»
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه کمیجانی با عنوان «زمانبندی تولید کارگاهی چند هدفه فازی با ملاحظات مربوط به مصرف انرژی» با راهنمایی دکتر امیر سامان خیرخواه در روز 97/07/08 ساعت 15  در سالن آمفی تئاتر ارائه خواهد شد.
کد خبر: 16345    1397/07/7
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای پوریا پورقاسمی با عنوان «مطالعه اثر مسيرهای بيش¬تحكيمی بر رفتار ديناميكي خاک ماسه‌ای ساحل بندر انزلي در چارچوب مكانيك خاك حالت بحراني»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای پوریا پورقاسمی با عنوان «مطالعه اثر مسيرهای بيش‌تحكيمی بر رفتار ديناميكي خاک ماسه‌ای ساحل بندر انزلي در چارچوب مكانيك خاك حالت بحراني» با راهنمایی دکتر عباس قدیمی در روز یکشنبه 8 مهرماه 1397 ساعت : 18 الی 20 در سمینار 2 عمران ارائه خواهد شد.
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631