کد خبر: 10119    1396/04/25
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ایمان آزادگان جهرمی با عنوان «شبیه‌سازی عددی یک پرتابه مافوق صوت مجهز به عملگر راهنما در جریان شبه دائم»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ایمان آزادگان جهرمی با عنوان «شبیه‌سازی عددی یک پرتابه مافوق صوت مجهز به عملگر راهنما در جریان شبه دائم» با راهنمایی دکتر حبیب الله سایه وند در سمینار 3 دانشکده مکانیک در روز چهارشنبه 28/04/1396- ساعت 11:00 ارائه خواهد شد.
کد خبر: 10112    1396/04/24
رساله دکتری مهندس صالح رازینی با عنوان «توسعه پایدار انرژی الکتریکی بر اساس مدل چند عاملي با رويكرد تركيبي از نگاه سياستگذاري و فنی»
رساله دکتری مهندس صالح رازینی با عنوان «توسعه پایدار انرژی الکتریکی بر اساس مدل چند عاملي با رويكرد تركيبي از نگاه سياستگذاري و فنی» با راهنمایی دکتر حسن مرادی در روز سه شنبه 27 تیرماه 1396، ساعت 14 در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه می‌گردد.
کد خبر: 9053    1396/04/13
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ایوت بت‌خودو با عنوان «بهینه‏سازی ضرایب افتی باس‏های مرجع توزیع شده در کنترل سلسله مراتبی ریزشبکه»
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ایوت بت‌خودو با عنوان «بهینه‏سازی ضرایب افتی باس‏های مرجع توزیع شده در کنترل سلسله مراتبی ریزشبکه» با راهنمایی دکتر دکتر محمد حسن مرادی و دکتر محمد رضا طوسی در روز 17/4/1396- ساعت10:00 در آمفی تئاتردانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.
کد خبر: 9042    1396/04/12
سمینار کارشناسی ارشد آقای داود واشقانی فراهانی با عنوان «بررسی عددی و تجربی تجمع ترک در ورق تحت بار استاتیکی و خستگیـ
عنوان: بررسی عددی و تجربی تجمع ترک در ورق تحت بار استاتیکی و خستگیاستاد راهنما: دکتر رحمن سیفینگارش: داود واشقانی فراهانیزمان و مکان ارائه: شنبه 17/04/96 ساعت10صبح دپارتمان مکانیک - سمینار 2
کد خبر: 9018    1396/04/10
رساله دکتری آقای مهندس سید محمد فرنام با عنوان «تحلیل غیرخطی مکانیک شکست تراورس بتنی پیش‌تنیده به روش‌های عددی و آزمایشگاهی »
رساله دکتری آقای مهندس سید محمد فرنام با عنوان «تحلیل غیرخطی مکانیک شکست تراورس بتنی پیش‌تنیده به روش‌های عددی و آزمایشگاهی » با راهنمایی دکتر فریدون رضایی در  آمفی تئاتر دانشکده مهندسی و روز سه‌شنبه 20/04/1396- ساعت 11:00 ارائه خواهد شد.
کد خبر: 8993    1396/04/04
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین دهقانی با عنوان «طراحی فیلتر سمت شبکه یکسوسازهای سه‌فاز به منظور افزایش کیفیت توان»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین دهقانی با عنوان «طراحی فیلتر سمت شبکه یکسوسازهای سه‌فاز به منظور افزایش کیفیت توان» با راهنمایی دکتر علیرضا حاتمی در روز یکشنبه11/04/1396 ساعت 10:00 و مکان: سمینار 2 ارائه می‌گردد.
کد خبر: 8947    1396/03/23
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مصطفی ابوالفتحی با عنوان «بررسی تجربی و عددی رفتار مکانیکی لوله¬های جدارنازک با تغییرشکل مرکب (انبساط محیطی و چین‌خوردگی) تحت بار محوری»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مصطفی ابوالفتحی با عنوان «بررسی تجربی و عددی رفتار مکانیکی لوله‌های جدارنازک با تغییرشکل مرکب (انبساط محیطی و چین‌خوردگی) تحت بار محوری» با راهنمایی دکتر علی علوی‌نیا در روز یکشنبه 28 خرداد ماه ساعت 10-12 در سمینار 3 دپارتمان مکانیک ارائه خواهد شد.
کد خبر: 8946    1396/03/23
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدحسین قائدرحمتی با عنوان «بررسی اثر پارامترهای مختلف بر عملکرد یک تفنگ گازی دومرحله‌ای»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدحسین قائدرحمتی با عنوان «بررسی اثر پارامترهای مختلف بر عملکرد یک تفنگ گازی دومرحله‌ای» با راهنمایی دکتر غلامحسین مجذوبی در روز سه‌شنبه 30/3/96 ساعت 9 در  سمینار 3 دپارتمان مکانیک ارائه خواهد شد.
کد خبر: 7911    1396/03/16
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر محمد جمالی با عنوان «بررسی اثر پارامترهای مختلف در تولید تنش پسماند سطحی با روش واتر جت پینینگ»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر محمد جمالی با عنوان «بررسی اثر پارامترهای مختلف در تولید تنش پسماند سطحی با روش واتر جت پینینگ» با راهنمایی دکتر امیرحسین محمودی در یکشنبه 21/03/1396 ساعت 10 ارائه خواهد شد.
کد خبر: 7839    1396/02/31
رساله دکتری مهندس علیرضا رئیسی دزکی با عنوان «مدیریت تراكم در شبكه مبتنی بر بازار برق با استفاده از پاسخگويي بار»
رساله دکتری مهندس علیرضا رئیسی دزکی با عنوان «مدیریت تراكم در شبكه مبتنی بر بازار برق با استفاده از پاسخگويي بار» با راهنمایی دکتر محمد حسن مرادی در مورخ 3/3/96 ساعت 10 صبح در آمفی‌تئاتر دانشکده برگزار خواهد شد.
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631