1395/12/17
سمینار کارشناسی ارشد آقای محمد هادی محمدی با عنوان «تشخیص سرقت عل...
عنوان: تشخیص سرقت علمی از نوع" نقل به مضمون "به کمک روش های متن کاویاس...
1395/12/17
سمینار کارشناسی ارشد آقای اکبر مقیمیان با عنوان «بازیابی تصویر مب...
عنوان: بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا بر اساس مدل کیسه‎ای از لغات بصری چند سطح...
1395/12/17
سمینار کارشناسی ارشد آقای مجتبی کردآبادی با عنوان «
عنوان: برچسب زنی تصاویر با استفاده از یادگیری نیمه نظارتی مبتنی بر گرافاستاد راه...
1395/12/16
سمینار کارشناسی ارشد خانم فاطمه سجادیان با عنوان «ارتقاء کارایی ا...
موضوع: ارتقاء کارایی الگوریتم دسته‌بندی بسته‌ها در الگوریتم ضرب متقاطع...
1395/12/16
مینار کارشناسی ارشد خانم نرگس رضایی با عنوان «ارائه¬ی یک روش کنتر...
موضوع: ارائه‌ی یک روش کنترل پذیرش تماس در شبکه‌های بیسیم 802.11n به کم...
1395/12/16
سمینار کارشناسی ارشد آقای محمد پیشدار با عنوان «بررسی امنیتی پروت...
موضوع: بررسی امنیتی پروتکل مسیریابی RPL در اینترنت اشیااستاد راهنما: جناب دکتر س...
1395/12/16
سمینار کارشناسی ارشد آقای علی قالیباف با عنوان «بررسی روش¬های تطب...
موضوع: بررسی روش‌های تطبیق نرخ ارسال در شبکه‌های بیسیم مبتنی بر استاند...
1395/12/16
سمینار کارشناسی ارشد آقای شایان احمدی با عنوان «بررسی مجموعه خط م...
موضوع: بررسی مجموعه خط مشی کنترل دسترسی XACML در برنامه‌های کاربردی تحت وبا...
1395/12/16
سمینار کارشناسی ارشد خانم مطهره افشاری با عنوان «موازی¬سازی یک مک...
موضوع: موازی‌سازی یک مکانیزم پیش‌پردازش سیستم‌های تشخیص نفوذ شبکه...
1395/12/16
سمینار کارشناسی ارشد آقای عابد قادری با عنوان «مایکرو سرویس»
عنوان: مایکروسرویساساتید راهنما: جناب دکتر سخائی نیاجناب دکتر سیفیدانشجو: عابد ق...
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631