1396/11/24
سمینار کارشناسی ارشد خانم نیلوفر زارع با عنوان «بررسی مدل‌های ماد...
عنوان: بررسی مدل‌های ماده‌ی پلیمری- رابطه‌ی تنش، کرنش، نرخ کرنشاس...
1396/11/17
سمینار کارشناسی ارشد آقای سجاد محمدی با عنوان «تعیین محل برخورد ص...
عنوان : تعیین محل برخورد صاعقه در ¬یک محیط واقعی با مقیاس وسیع به کمک روش مع...
1396/11/17
سمینار کارشناسی ارشد آقای علیرضا طاهری طجر با عنوان « بررسی روشه...
عنوان: بررسی روشهای پردازش تصاویر بر مبنای الگوریتم یادگیری عمیقاستاد راهنما: دک...
1396/11/17
سمینار کارشناسی ارشد آقای حسین یارمحمدی با عنوان «تشخیص بیماری ها...
عنوان: تشخیص بیماری های کودکان با استفاده از پردازش زبان های طبیعیاستاد راهنما: ...
1396/11/17
سمینار کارشناسی ارشد آقای اصغر لطفی با عنوان «سیستم پرسش وپاسخ تش...
عنوان: سیستم پرسش وپاسخ تشخیص بیماری بااستفاده از تکنیکهای پردازش زبانهای طبیعیا...
1396/11/16
سمینار کارشناسی ارشد خانم حسنا مطیری با عنوان «هیدرودینامیک و انت...
عنوان: هیدرودینامیک و انتقال حرارت در بسترهای سیالی جت داراستاد راهنما: دکتر حبی...
1396/11/16
سمینار کارشناسی ارشد آقای علی احمدی دهمند با عنوان «ارائه ی روشی ...
عنوان: ارائه ی روشی برای بهبود تاخیر ناشی از مشکل بافربلوت در شبکه های نامتقارنا...
1396/11/16
سمینار کارشناسی ارشد خانم پریسا عبدالمالکی با عنوان «ارائه روشی م...
عنوان: ارائه روشی مبتنی بر تاخیر برای کنترل دسترسی در شبکه های بی سیم 802.11nاست...
1396/11/16
سمینار کارشناسی ارشد خانم زهرا کاتبی با عنوان «ارزیابی سیاست های ...
عنوان: ارزیابی سیاست های امنیتی XACML با استفاده از معیارهای شباهتاستاد راهنما: ...
1396/11/16
سمینار کارشناسی ارشد آقای محمدرضا فراشی با عنوان «شبیه‌سازی فرآین...
عنوان: شبیه‌سازی فرآیندفرسایش مایکروویو در بافت کبد انسان تحت شرایط عدم تعا...
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631