1397/10/25
سمینار کارشناسی ارشد آقای محسن آدینه‌ وند با عنوان «بررسی روش های...
عنوان: اصلاح ضریب قدرتاستاد راهنما: دکتر سید محمد‌رضا طوسیدانشجو: محسن آدین...
1397/10/24
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه عزیز ملایری با عنوان «ارائه ر...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه عزیز ملایری با عنوان «ارائه روشی جدید ...
1397/10/24
سمینار کارشناسی ارشد خانم عاطفه زارعی پور با عنوان «بررسی روش‌های...
عنوان سمینار: بررسی روش‌های کنترلی IPC در توربین‌های بادیاستاد راهنما:...
1397/10/24
سمینار کارشناسی ارشد آقای محمد یزدانی با عنوان «بررسی انواع روش‌ه...
عنوان سمینار: بررسی انواع روش‌های کنترلی بازوهای ماهر رباتیکاستاد راهنما: د...
1397/10/23
سمینار کارشناسی ارشد خان مریم عبادی با عنوان «بررسی عوامل موثر بر...
عنوان: بررسی عوامل موثر بر فرایند انتقال دانش در شرکت های کار افرین بر اساس تجزی...
1397/10/23
سمینار کارشناسی ارشد آقای سجاد ابوالفتحی با عنوان «ذخیره انرژی حر...
عنوان: " ذخیره انرژی حرارتی با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده (PCM) "...
1397/10/23
سمینار کارشناسی ارشد خانم فاطمه بختیار گنبدی با عنوان «ساخت لایه ...
عنوان: ساخت لایه نازک ZnO از نوع n و p به روش الکتروریسی و بررسی رفتار فتوالکترو...
1397/10/22
سمینار کارشناسی ارشد آقای محمدعلی سهرابی‌زاده با عنوان «بررسی تحو...
عنوان: بررسی تحولات ریزساختاری و مکانیکی فولادهای کم دانسیتهاستاد راهنما: دکتر ی...
1397/10/22
سمینار کارشناسی ارشد آقای کاظم احمدی با عنوان «ترمومیکانیکال تیتا...
عنوان: ترمومیکانیکال تیتانیم خالص تجاری استاد راهنما: دکتر یوسف مظاهری رودبالیاس...
1397/10/22
سمینار کارشناسی ارشد آقای افشین سلطان مرادی با عنوان «بررسی خواص ...
عنوان: بررسی خواص اپتیکی نانومیله‌های اکسید روی سنتز شده به روش رسوب حمام ش...
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631