1397/07/3
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: تحلیل سینماتیک مس...
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: تحلیل سینماتیک مستقیم ربات موازی...
1397/06/24
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد با عنوان: بررسی اثر پلا...
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد با عنوان: بررسی اثر پلاستیسیته در اندا...
1397/04/26
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جلال زارعی با عنوان «جریان آرام جاب...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جلال زارعی با عنوان «جریان آرام جابجایی طبیع...
1397/04/25
دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته شبکه های کامپیوتری آقای رض...
دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته شبکه های کامپیوتری آقای رضا هاشمی حمید عن...
1397/04/23
دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای ولی مرا...
دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای ولی مرادیان عنوان &laq...
1397/04/20
دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق آقای حمیدرضا عر...
دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق آقای حمیدرضا عرب‌زاده با ...
1397/04/20
دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای عادل نا...
دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای عادل نائینی با عنوان &...
1397/04/19
دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای سیدعیسی...
دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای سیدعیسی مینویی با عنوا...
1397/04/19
دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای صلاح ال...
دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای صلاح الدین سلیمی عنوان...
1397/04/19
دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای میلاد ق...
دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای میلاد قانی دهکردی با ع...
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631