بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه اندازه گیری دقیق

آزمایشگاه اندازه گیری دقیقآزمایشگاه اندازه گیری دقیق


گروه آموزشی: مهندسی صنایع
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه اندازه گیری دقیق
نام سرپرست: دکتر حمیدرضا دزفولیان
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: hrdezfoolian@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

ارائه خدمات آموزشی در زمینه آشنایی با وسائل، و روشهای اندازه‌گیری ابعادی دقیق

null