بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه جوشکاری و اتصال مواد

آزمایشگاه جوشکاری و اتصال موادآزمایشگاه جوشکاری و اتصال مواد


گروه آموزشی: مواد
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه جوشکاری و اتصال مواد
نام سرپرست: دکتر محسن شیخی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: ۳۸۲۹۲۵۰۵-۸۱-۹۸+
تلفن داخلی: 403
پست الکترونیک: sheikhi.mohsen@yahoo.com
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: