بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه سایش

آزمایشگاه سایشآزمایشگاه سایش


گروه آموزشی: مواد
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه سایش
نام سرپرست: دکتر حسن علم خواه
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: ۳۸۲۹۲۵۰۵-۸۱-۹۸+
تلفن داخلی: 412
پست الکترونیک: elmkhah@gmail.com
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: