بازگشت به صفحه کامل

درباره عمران

درباره عمران


 

 

گروه مهندسی عمران از اولین گروههای راه اندازی شده در دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا بوده که فعالیت رسمی خود را در سال 1358 با پذیرش دانشجو در رشته مهندسی آب و تاسیسات آبی آغاز کرد.

در سال 1368 این گروه آموزشی به گروه مهندسی عمران- عمران تغییر نام داد. در حال حاضر  در این گروه 19 عضو هیات علمی شامل یک استاد، 5 دانشیار و 13 استادیار به انجام فعالیت‎های آموزشی و پژوهشی اشتغال دارند.  گروه عمران دانشگاه بوعلی سینا در 2 رشته دکتری و 5 رشته کارشناسی ارشد  زیر پذیرش دانشجو دارد.

 

 1. دکتری مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک
 2. دکتری مهندسی عمران گرایش سازه
 3. کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرابش ژئوتکنیک
 4. کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرابش سازه
 5. کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرابش مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی
 6. کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرابش مدیریت ساخت
 7. کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرابش سنجش از دور

 

 

 

 

 

آزمایشگاه‌های تحقیقاتی فعال در این گروه نیز به شرح زیر است:

 

 1. آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک خاک زیست محیطی
 2. آزمایشگاه تحقیقاتی هیدرولیک
 3. آزمایشگاه تحقیقاتی XRD
 4. آزمایشگاه تحقیقاتی مدل‌های فیزیکی در مهندسی ژئوتکنیک
 5. آزمایشگاه تحقیقاتی ژئوتکنیک
 6. آزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک مکانیک
 7. آزمایشگاه تحقیقاتی سازه
 8. آزمایشگاه تحقیقاتی تکنولوژی بتن
 9. آزمایشگاه تحقیقاتی ژئوماتیک

 

تعداد دانشجویان فعال در سه مقطع این گروه حدود 400 نفر است.

 

 

 

 

معرفی رشته مهندسی عمران