بازگشت به صفحه کامل

سمینار کارشناسی ارشد آقای مجتبی حقیقت پناه با عنوان « ارائه یک روش بهبود یافته جهت جلوگیری از نفوذ حملات DDOS در شبکه با استفاده از ترکیب روش های یادگیری تقویتی»

سمینار کارشناسی ارشد آقای مجتبی حقیقت پناه با عنوان « ارائه یک روش بهبود یافته جهت جلوگیری از نفوذ حملات DDOS در شبکه با استفاده از ترکیب روش های یادگیری تقویتی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: ارائه یک روش بهبود یافته جهت جلوگیری از نفوذ حملات DDOS در شبکه با استفاده از ترکیب روش های یادگیری تقویتی

پژوهشگر: مجتبی حقیقت پناه

استاد راهنما: دکتر یونس سیفی

زمان و مکان: سه شنبه 30/11/97ساعت 10 سمینار 1