بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد آقای مصطفی مصطفوی فرد با عنوان «تشخیص بیماری های روان شناختی به کمک تکنیک های پردازش زبان های طبیعی و پردازش تصویر»

سمینار کارشناسی ارشد آقای مصطفی مصطفوی فرد با عنوان «تشخیص بیماری های روان شناختی به کمک تکنیک های پردازش زبان های طبیعی و پردازش تصویر»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: تشخیص بیماری های روان شناختی به کمک تکنیک های پردازش زبان های طبیعی و پردازش تصویر

استاد راهنما: جناب دکتر عبدالحمید پیله ور

پژوهشگر: مصطفی مصطفوی فرد

زمان: یکشنبه 28/11/1397 ساعت 16

مکان: اتاق گروه کامپیوتر فنی و مهندسی