بازگشت به صفحه کامل

سمینار کارشناسی ارشد خانم نوشین حمیدزاده با عنوان «ارائه روش جدید برایکاهش حملات DDOS در شبکه های SDN با استفاده از یادگیری ماشین»

سمینار کارشناسی ارشد خانم نوشین حمیدزاده با عنوان «ارائه روش جدید برایکاهش حملات DDOS در شبکه های SDN با استفاده از یادگیری ماشین»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: ارائه روش جدید برای بهبود حملات DDOS با استفاده از یادگیری ماشین

استاد راهنما: دکتر محمد نصیری

ارائه دهنده: نوشین حمیدزاده

زمان و مکان: چهارشنبه 19/04/98 ساعت 10

کلاس 11