« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد خانم نوشین حمیدزاده با عنوان «ارائه روش جدید برایکاهش حملات DDOS در شبکه های SDN با استفاده از یادگیری ماشین»

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: ارائه روش جدید برای بهبود حملات DDOS با استفاده از یادگیری ماشین

استاد راهنما: دکتر محمد نصیری

ارائه دهنده: نوشین حمیدزاده

زمان و مکان: چهارشنبه 19/04/98 ساعت 10

کلاس 11