بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم هاجر رضایی با عنوان «ارتقاء عملکرد الگوریتم‎های دسته‎بندی بسته مبتنی بر درخت تصمیم گیری با استفاده از تکنیک انتقال به برگ‌ها»

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم هاجر رضایی با عنوان «ارتقاء عملکرد الگوریتم‎های دسته‎بندی بسته مبتنی بر درخت تصمیم گیری با استفاده از تکنیک انتقال به برگ‌ها»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکده مهندسی

گروه آموزشی کامپیوتر

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه‌های کامپیوتری

 

عنوان:

ارتقاء عملکرد الگوریتم‎های دسته‎بندی بسته مبتنی بر درخت تصمیم گیری  با استفاده از تکنیک انتقال به برگ‌ها

 

استاد راهنما:

دکتر مهدی عباسی

 

استاد مشاور:

دکتر محمد نصیری

 

اساتید ممتحن:

دکتر میرحسین دزفولیان

دکتر حاتم عبدلی

 

پژوهشگر:

هاجررضایی

 

زمان:

دوشنبه 29/11/1397 ساعت 18:00

 

مکان:

آمفی تئاتر دانشکده مهندسی

 

 

 

 

 

Bu-Ali Sina University

 

Faculty of Engineering

Department of Computer Engineering

 

Thesis submitted for Master of Science in Information Technology Engineering-

Computer Networks

 

Title

 

Enhancing The Performance of The Decision Tree Based Packet Classification Algorithms Using Leaf-pushing Technique

 

Supervisor:

Mahdi Abbasi (Ph.D)

 

Advisor:

Mohammad Nassiri (Ph.D)

 

By:

Hajar Rezaee

 

February, 18,  2019

 

چکیده:

برای محافظت یک شبکه، اغلب سیستم‌‌های امن ساز شبکه از قبیل سامانه‌های تشخیص نفوذ و دیوار آتش برای کنترل و نظارت بر ترافیک شبکه راه اندازی می‌شوند . این سامانه‌ها اغلب موجب تاخیر قابل توجهی در تحلیل بسته‌های شبکه می‌شوند. با دسته‌بندی سریع بسته‌ها تاخیر ‌می‌تواندکاهش یابد، که موجب ‌‌دسته‌بندی موثر ترافیک شبکه، و همچنین افزایش سرعت تحلیل بسته‌های شبکه ‌می‌شود. بنابراین دسته‌بندی بسته یک از چالش برانگیز‌ترین عملیات های انجام شده توسط روتر‌ها در سرعت سیم برای هر بسته ورودی است. در سال‌های اخیر، محققان بسیاری روش‌های متعددی برای دسته‌بند‌های ‌‌چند‌بعدی که بسته‌بندی سریع بسته‌ها را فراهم می‌کند ارائه ‌‌کرده‌اند. برای فضاهای جستجو که متشکل از قانون‌ها متعددی است که  به صورت هندسی نشان داده شده ، الگوریتم های تجزیه فضای مختلفی برای ارائه روش های جستجو موثر مورد مطالعه قرار گرفته‌است. این روش‌ها کارایی کمی‌ دارند و در عین حال فضای ذخیره سازی زیادی نیاز دارند. در حالی که الگوریتم جستجوی دودویی چند‌بعدی روش ساده برای نشان دادن فضای جستجو هندسی به یک ساختار دو بعدی ارائه می‌دهد، کارایی دسته‌بندی بالایی  را ارائه نمی‌دهد، زیرا عملیات نگاشت فضای هندسی ناقص است. در این مقاله، روشی جهت  ‌‌دسته‌بندی بسته‌ها بر اساس درخت جستجوی دودویی ‌‌چند‌بعدی ارائه ‌‌شده‌است. این روش از فضای نمایش هندسی برای نمایش فیلد‌های مختلف استفاده ‌می‌کند و با تجزیه فضای جستجو به صورت بازگشتی سرعت جستجوی بالایی را فراهم ‌می‌آورد. همچنین این مقاله الگوریتم درخت انتقال به برگ‌های درخت جستجوی دودویی چند‌بعدی  را برای ارتقاء کارایی درخت جستجوی دودویی چند‌بعدی معرفی می‌نماید. ما همچنین  یک روش کارآمد برای الگوریتم با استفاده از یک فیلتر بلوم و یک جدول درهم‌ساز ارائه می‌کنیم. در آزمایشات از ابزار class bench استفاده شده‌است. اندازه قانون‌های تولیدی k5، k10،k50، k100 است. نتایج شبیه سازی نشان می‌دهد که درخت انتقال به برگ‌های جستجوی دودویی چندبعدی پیشنهاد شده ما عملکرد دسته‌بندی بسته‌ها را تا 24 برابر برای مجموعه‌هایی که بیش از100000 قانون