آزمایشگاه تحقیقاتی تغییر شکل پلاستیکی شدید(پژوهشی)

آزمایشگاه تحقیقاتی تغییر شکل پلاستیکی شدید(پژوهشی)آزمایشگاه تحقیقاتی تغییر شکل پلاستیکی شدید(پژوهشی)


گروه آموزشی: مهندسی مواد
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی تغییر شکل پلاستیکی شدید
نام سرپرست: دکتر یوسف مظاهری
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: y.mazaheri@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: