آزمایشگاه تحقیقاتی جوشکاری پیشرفته (پژوهشی)

آزمایشگاه تحقیقاتی جوشکاری پیشرفته (پژوهشی)آزمایشگاه تحقیقاتی جوشکاری پیشرفته (پژوهشی)


گروه آموزشی: مهندسی مواد
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی جوشکاری پیشرفته
نام سرپرست: دکتر محسن شیخی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: sheikhi.mohsen@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: