آزمایشگاه تریبولوژی و بازیافت مواد

آزمایشگاه تریبولوژی و بازیافت موادآزمایشگاه تریبولوژی و بازیافت مواد


گروه آموزشی: مواد و متالوژی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تریبولوژی و بازیافت مواد
نام سرپرست: دکتر میثم نوری
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: m.nouri@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: