آزمایشگاه ریزپردازنده (آموزشی)

آزمایشگاه ریزپردازنده (آموزشی)آزمایشگاه ریزپردازنده (آموزشی)


گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه ریزپردازنده (آموزشی)
نام سرپرست: دکتر حسن ختن لو
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: khotanlou@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: