آزمایشگاه مدارهای منطقی (آموزشی)

آزمایشگاه مدارهای منطقی (آموزشی)آزمایشگاه مدارهای منطقی (آموزشی)


گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مدارهای منطقی (آموزشی)
نام سرپرست: دکتر مهدی عباسی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی: 205
پست الکترونیک: abbasi@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: