آزمایشگاه(کارگاه)کامپیوتر (آموزشی)

آزمایشگاه(کارگاه)کامپیوتر (آموزشی)آزمایشگاه(کارگاه)کامپیوتر (آموزشی)


گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه(کارگاه)کامپیوتر (آموزشی)
نام سرپرست: مهندس نرگس السادات بطحائیان
مرتبه علمی: مربی
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: bathaeian@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهندس نسرین رنجبران
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: