بهینه سازی سیستمها

بهینه سازی سیستمهابهینه سازی سیستمها


گروه آموزشی: مهندسی صنایع
نام آزمایشگاه: بهینه سازی سیستمها
نام سرپرست: دکتر جواد بهنامیان
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: behnamian@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: