Professors of the Faculty

Qadimi Abbas

Qadimi Abbas

Qadimi Abbas   (FA Page)

Assistant Professor 
Email: 

FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
مطالعه اثر تثبیت با سیمان بر رفتار یک نوع ماسه تحت بارگذاری و باربرداری M.S Download 1397/07/08
تاثیر ریزدانه بر تغییرات مدول برشی خاک ماسه ای ساحل بندر انزلی تحت تنش های تناوبی مختلف در چارچوب مکانیک خاک حالت بحرانی M.S Download 1393/11/28
تاثیر ریزدانه خمیری بر رفتار تناوبی ماسه ساحل بندرانزلی در چارچوب مکانیک خاک حالت بحرانی M.S Download 1396/06/25
بررسی اثر نانورس ها بر تغییرات پارامترهای مقاومتی یک نوع ماسه ساحلی M.S Download 1393/03/03
مطالعه اثر مسیرهای بیش تحکیمی بر رفتار دینامیکی خاک ماسه ای ساحل بندر انزلی در چارچوب مکانیک خاک حالت بحرانی M.S Download 1397/07/08
بررسی اثر تاریخچه تنش تناوبی بر رفتار دینامیکی ماسه ساحلی انزلی M.S Download 1393/04/22
تاثیر سیکل های تر و خشک شدن بر خاک رس تثبیت شده با پلیمر مایع M.S Download 1396/07/12
تاثیر یخ زدن و آب شدن بر مقاومت برشی خاک رسی تثبیت شده با پلیمر مایع M.S Download 1394/11/25
تأثیر پلیمر مایع بر رفتار مکانیکی خاک های شیستی M.S Download 1397/07/07
Showing 8 results.
of 1