تاریخچه

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print


دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی‌سینا با قریب 38 سال قدمت و با در اختیار داشتن اعضای هیأت علمی توانمند و مجرب، فضاها، امکانات، تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی آموزشی و پژوهشی مناسب، از جایگاه ویژه‌ای به‌خصوص در منطقه غرب کشور برخوردار است. گروه‌های شش‌گانه اصلی مهندسی شامل عمران، مکانیک، صنایع، برق،کامپیوتر و مواد در این دانشکده دایر بوده و در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری در گرایش‌های مختلف دانشجو می‌پذیرند. هم‌اکنون 65 عضو هیأت علمی تمام وقت متشکل از 5 استاد، 13 دانشیار، 40 استادیار و 7 مربی در دانشکده مهندسی علاوه بر انجام آموزش در شاخه‌های مختلف تخصصی و در مرزهای دانش، درحال انجام فعالیت‌های‌ پژوهشی هستند. وجود نزدیک به 70 آزمایشگاه آموزشی، تحقیقاتی و کارگاه، موجب ارتقا سطح آموزش و کیفیت کارهای پژوهشی در دانشکده شده است. از بین مجموعه آزمایشگاه‌ها، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی میکروسکوپ الکترونی شامل دستگاه‌های TEM، SEM وXRF، ژئوتکنیک، ژئوتکنیک زیست‌محیطی،‌ مقاومت مصالح، خواص مکانیکی مواد و بتن از جایگاه ویژه‌ای از نظر تجهیزات و امکانات برخوردارند. در سال‌های اخیر، سالانه به‌طور متوسط 140 مقاله پژوهشی در مجلات معتبر خارجی و داخلی و تعداد زیادی مقاله در همایش‌های ملی و بین‌المللی، توسط اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی به‌چاپ رسیده و نیز تعداد قابل توجهی کتاب، منتشر و اختراع ثبت شده است. این دانشکده افتخار دارد که تاکنون بیش از 4600 نفر دانش‌آموخته در سطوح کاردانی، کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری به جامعه تقدیم نموده که در مراکز مختلف صنعتی، دانشگاهی و اداری مشغول به‌خدمت هستند. درحال حاضر بیش از 2000 دانشجو در این دانشکده مشغول به‌تحصیل بوده که از بین آنان نزدیک به 500 نفر در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری، درحال فراگیری مباحث علمی پیشرفته و تحقیق جهت تبیین و تدوین رساله خود هستند. دراجرای اهداف طرح راهبرد دانشگاه بوعلی‌سینا و در چارچوب نقشه جامع علمی و در جهت رفع نیازهای اساسی کشور عزیزمان ایران، این دانشکده مصمم است با توسعه کیفی و کمی بخش‌های آموزش و پژوهش و ایجاد ارتباط منطقی و نظام‌مند با صنعت، به‌طور مؤثر نقش ایفا نماید و بتواند تا سرحد امکان، مشکلات و نیازهای تحقیقات کاربردی صنعت را برطرف نموده و در راه توسعه و پیشرفت صنعتی – اقتصادی کشور کارگشا باشد.

گروههای آموزشی دانشکده عبارتند از:صنایع، مکانیک، برق، کامپیوتر، عمران و مواد.

 


 

 
ردیف
 
 
گروه
 
کارشناسی
 
کارشناسی‌ارشد
 
دکتری
 
1
 
برق
 
مهندسی برق
 
مهندسی برق – قدرت
 
مهندسی برق -کنترل
مهندسی برق – سیستمهای قدرت
 
مهندسی برق – قدرت
 
مهندسی برق - کنترل
 
2
 
مکانیک
 
مهندسی مکانیک
 
مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی – دینامیک ارتعاشات و کنترل
 
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
 
مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی - مهندسی مکانیک جامدات 
 
 
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
 
مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی - مکانیک جامدات
 
مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی - کنترل دینامیک و ارتعاشات
 
3
 
عمران
 
مهندسی عمران
 
مهندسی عمران ژئوتکنیک
 
مهندسی عمران - سازه
 
مهندسی عمران - آب و سازه‌های هیدرولیکی
 
مهندسی عمران – سازه
 
مهندسی عمران – ژئوتکنیک
مهندسی عمران- محیط زیست
 
4
 
صنایع
 
مهندسی صنایع
 
مهندسی صنایع - سیستمهای اقتصادی و اجتماعی
 
مهندسی صنایع - بهینه‌سازی سیستمها
مهندسی صنایع- مدلسازی سیستم‌های کلان

 
مهندسی صنایع
 
5
 
کامپیوتر
 
مهندسی کامپیوتر
 
مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
 
مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات گرایش شبکه‌های کامپیوتری
 
مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی
 
 
فناوری اطلاعات (IT)
 
مهندسی نرم‌افزار
 
6
 
مواد
 
مهندسی مواد
 
مهندسی مواد – شناسائی و انتخاب  ساخت مواد
مهندسی مواد و متالورژی