اساتید دانشکده

« بازگشت

مبانی داده کاوی(سیستم های اطلاعاتی)

نام درس مبانی داده کاوی(سیستم های اطلاعاتی)
کد درس 2116146
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز