اساتید دانشکده

« بازگشت

مباحث ویژه 1 در هوش مصنوعی

نام درس مباحث ویژه 1 در هوش مصنوعی
کد درس 2116289
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز