دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 21 - 40 از 349 نتیجه
از 18
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 2116081 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 محمد نصیری هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آز-مصالح ساختمانی 2115018 0 کارشناسی مهندسی عمران 02 مهدی اثنی عشری هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) نامشخص
آز-مصالح ساختمانی 2115018 0 کارشناسی مهندسی عمران 01 مهدی اثنی عشری هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) نامشخص
آز- مکانیک خاک 2115016 1 کارشناسی مهندسی عمران 02 مهدی اثنی عشری هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آز- مکانیک خاک 2115016 1 کارشناسی مهندسی عمران 01 مهدی اثنی عشری هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آز- مکانیک خاک 2115016 1 کارشناسی مهندسی عمران 03 عباس قدیمی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آز _ مکانیک سیالات 2117028 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 03 محمدسعید عقیقی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آز _ مکانیک سیالات 2117028 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 محمدسعید عقیقی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آز-هیدرولیک 2115020 1 کارشناسی مهندسی عمران 02 جلال صادقیان هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آز-هیدرولیک 2115020 1 کارشناسی مهندسی عمران 01 جلال صادقیان هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
استاتیک 2117017 3 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 مهدی کریمی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30)
آشنایی با تاریخچه و مبانی مهندسی مواد و متالوژی 2118073 2 کارشناسی مهندسی مواد 01 میثم نوری هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00)
آشنایی با مهندسی برق 2113106 1 کارشناسی مهندسی برق 02 صالح رازینی هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (08:30 - 10:30)
آشنایی با مهندسی برق 2113106 1 کارشناسی مهندسی برق 01 صالح رازینی هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (08:30 - 10:30)
اصول انجماد و ریخته گری 2118082 2 کارشناسی مهندسی مواد 01 محسن شیخی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30)
اصول شبیه سازی 2114044 3 کارشناسی مهندسی صنایع 02 نفیسه سلیمانی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30)
اصول طراحی کامپایلر 2116077 3 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 نرگس السادات بطحائیان هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00)
اصول مهندسی زلزله و باد 2115131 3 کارشناسی مهندسی عمران 01 مصطفی مقدسی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30)
اصول مهندسی سد 2115072 2 کارشناسی مهندسی عمران 01 جلال اکبری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30)
اصول مهندسی سرامیک 2118105 3 کارشناسی مهندسی مواد 01 شهاب کاظمی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30)
نمایش 21 - 40 از 349 نتیجه
از 18