دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 349 نتیجه
از 18
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ابزار دقیق پیشرفته 2113245 3 lesson-section-code5 مهندسی برق 01 عباس رمضانی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30)
ابزار شناسی و ماشینکاری پیشرفته 2117411 3 lesson-section-code5 مهندسی مکانیک 01 عباس پاک هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30)
یادگیری ماشین 2116184 3 lesson-section-code5 مهندسی کامپیوتر 01 محرم منصوری زاده هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00)
ارتعاشات اتفاقی 2117143 3 lesson-section-code5 مهندسی مکانیک 01 علیرضا شوشتری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) 1398/10/18 (10:00 - 12:30)
ارتعاشات اتفاقی طراحی کاربردی 2117322 3 lesson-section-code7 مهندسی مکانیک 01 علیرضا شوشتری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) 1398/10/18 (10:00 - 12:30)
ارتعاشات مکانیکی 2117035 3 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 مهدی کریمی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00)
ارزیابی کار و زمان 2114014 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 حمیدرضا دزفولیان هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30)
آز الکترنیک صنعتی 2113135 1 کارشناسی مهندسی برق 01 محمدمهدی شهبازی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30)
آز الکترنیک صنعتی 2113135 1 کارشناسی مهندسی برق 02 محمدمهدی شهبازی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30)
آز- ترمودینامیک 2117025 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 حبیب اله سایه وند هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آز- دینامیک و ارتعاشات 2117036 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 04 هاشم مظاهری هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آز- دینامیک و ارتعاشات 2117036 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 02 هاشم مظاهری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آز-روسازی راه 2115051 1 کارشناسی مهندسی عمران 01 مسعود مکارچیان هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه اصول طراحی کامپایلر 2116158 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 نرگس السادات بطحائیان هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت 2114067 2 کارشناسی مهندسی صنایع 01 حمیدرضا دزفولیان هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 13:00) نامشخص
آزمایشگاه بتن 2115075 1 کارشناسی مهندسی عمران 02 جواد طاهری نژاد هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه بتن 2115075 1 کارشناسی مهندسی عمران 01 جواد طاهری نژاد هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه ریزپردازنده 2116080 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 02 مهدی عباسی هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه ریزپردازنده 2116080 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 مهدی عباسی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 2116081 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 محمد نصیری هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 349 نتیجه
از 18