دروس ارائه شده

cool دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .

جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

 

نمایش 1 - 20 از 862 نتیجه
از 44
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ابزار شناسی و ماشینکاری پیشرفته 2117411 3 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 01 عباس پاک هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00)
اجزا محدود2 طراحی کاربردی 2117338 3 دکتری مهندسی مکانیک 01 غلامحسین مجذوبی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00)
یادگیری ماشین 2116184 3 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 محرم منصوری زاده هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30)
ارتعاشات اتفاقی 2117143 3 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 01 علیرضا شوشتری هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30)
ارتعاشات اتفاقی طراحی کاربردی 2117322 3 دکتری مهندسی مکانیک 01 علیرضا شوشتری هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30)
ارتعاشات مکانیکی 2117035 3 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 مهدی کریمی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30)
ارتعاشات مکانیکی 2117035 3 کارشناسی مهندسی مکانیک 02 داود نادری هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30)
ارزیابی کار و زمان 2114014 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 حمیدرضا دزفولیان هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30)
آز- ترمودینامیک 2117025 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 امیره نوربخش هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آز خواص مکانیکی مواد 1 2118025 1 کارشناسی مهندسی مواد 02 امید ایمان طلب هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آز خواص مکانیکی مواد 1 2118025 1 کارشناسی مهندسی مواد 01 امید ایمان طلب هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آز خواص مکانیکی مواد 1 2118025 1 کارشناسی مهندسی مواد 03 امید ایمان طلب هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آز- دینامیک و ارتعاشات 2117036 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 هاشم مظاهری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه اصول طراحی کامپایلر 2116158 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 نرگس السادات بطحائیان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه بتن 2115075 1 کارشناسی مهندسی عمران 01 جواد طاهری نژاد هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 2116081 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 03 محمد نصیری هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 2116081 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 02 محمد نصیری هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 2116081 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 محمد نصیری هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آز _ مکانیک سیالات 2117028 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 محمدسعید عقیقی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آز-هیدرولیک 2115020 1 کارشناسی مهندسی عمران 01 جلال صادقیان هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 862 نتیجه
از 44