آزمایشگاه تنش پسماند


گروه آموزشی: مهندسی مکانیک
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تنش پسماند
نام سرپرست: دکتر امیر حسین محمودی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۰۸۱-۳۸۲۹۲۵۰۵
تلفن داخلی: 304
پست الکترونیک: a.h.mahmoudi@gmail.com
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهندس مسعود رسولی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

اندازه گیری تنش پسماند با پنج روش مختلف:

· اندازه‌گیری تنش پسماند با روش کانتور

· اندازه‌گیری تنش پسماند با روش شیارزنی

· اندازه‌گیری تنش پسماند با روش نفوذ

· اندازه‌گیری تنش پسماند با روش سوراخ مرکزی

·  اندازه‌گیری تنش پسماند با روش برش حلقوی

 

دستگاه کشش یونیورسال مدل STM-۵ شرکت سنتام با ظرفیت ۵ KN (۵۰۰ Kg) که قادر به انجام تستهای کشش، فشار و بارگذاری تناوبی در سیکل محدود برای موارد مختلف با ظرفیت پایین می‌باشد.
با توجه به فک‌های قابل اتصال به دستگاه امکان انجام تست‌های خارج از محور (تست برش)، تست فیلم و فومهای نازک مانند پارچه، کاغذ و انواع پلیمر وجود دارد.
فاصله بین ستونهای دستگاه ۱۵۰mm، فاصله بین فک‌ها ۸۸۰mm و فضای عمومی برای انجام آزمایش از ۲۲۰mm تا ۱۲۸۰mm متغیر است. سرعت انجام تست بین ۰.۰۰۱ تا ۱۵۰۰ میلی متر بر دقیقه می‌باشد.