سمینارها و پایان نامه ها

سه شنبه هفدهم فروردین ساعت 18 تا 20

پایان نامه کارشناسی ارشد رضا مهدی‌پور

چهار‌شنبه 27/12/1399 ساعت 16:00

پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه سلطانی قلی خانی

دوشنبه 25 اسفند 99 ، ساعت 11:30

پایان نامه کارشناسی ارشد محمد یزدانی

سه شنبه 26/12/99 ساعت 10-12

پایان نامه کارشناسی ارشد پوریا سلطانی حنفی پور

26 اسفند ساعت 30/11

پایان نامه کارشناسی ارشد الهام دارائی

اسفند 1399

پایان نامه کارشناسی ارشد جواد مرتضائی

شنبه 23/12/1399 ساعت 13

پایان نامه کارشناسی ارشد الهام حیدری

شنبه 23/12/1399 ساعت 15

پایان نامه کارشناسی ارشد مرضیه عبدالملکی

تاریخ دفاع: 27/12/99

پایان نامه کارشناسی ارشد وحید تهذیبی

26 اسفند 1399-مجازی ساعت: 16

پایان نامه کارشناسی ارشد نسترن بهرامی نوین

تاریخ دفاع: 27/12/1399

پایان نامه کارشناسی ارشد زهرا کاظمی

دوشنبه 25 اسفند 1399 – ساعت 10:30

پایان نامه کارشناسی ارشد مصطفی دولتی‌‌ مهتاج

نمایش 1 - 20 از 447 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 23