ابلاغ دکتر آرش فتاح الحسینی

ابلاغ دکتر آرش فتاح الحسینی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر آرش فتاح الحسینی طبق حکمی از سوی رئیس دانشگاه و به پیشنهاد رئیس دانشکده مهندسی به مدت دو سال دیگر به عنوان مدیر گروه رشته مهندسی مواد منصوب گردیدند.

جناب آقای دکتر آرش فتاح الحسینی طبق حکمی از سوی رئیس دانشگاه و به پیشنهاد رئیس دانشکده مهندسی به مدت دو سال دیگر به عنوان مدیر گروه رشته مهندسی مواد منصوب گردیدند.
توفیق روز افزون ایشان را از ایزد  منان مسألت می نماییم.