اطلاعیه درخواست سخنرانی اعضای هیات علمی در هفته پژوهش

اطلاعیه درخواست سخنرانی اعضای هیات علمی در هفته پژوهش


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به آگاهی اعضای محترم هیات علمی دانشکده می رساند در صورت تمایل جهت سخنرانی در هفته پژوهش نسبت به دریافت و تکمیل فرم تقاضا (کلیک نمایید) اقدام و با تعیین روز هفته و ساعت پیشنهادی (حداقل دو مورد) تا تاریخ 4/9/96 به معاونت پژوهشی اعلام نمایند.

به آگاهی اعضای محترم هیات علمی دانشکده می رساند در صورت تمایل جهت سخنرانی در هفته پژوهش نسبت به دریافت و تکمیل فرم تقاضا (کلیک نمایید) اقدام و با تعیین روز هفته و ساعت پیشنهادی (حداقل دو مورد) تا تاریخ 4/9/96 به معاونت پژوهشی اعلام نمایند.

 

با تشکر

دفتر معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی