اطلاعیه اداره آموزش درخصوص 2 درس اختیاری جدید

اطلاعیه اداره آموزش درخصوص 2 درس اختیاری جدید


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اداره کل آموزش دانشگاه در نظر دارد 2 درس مهارت‌های زندگی و مبانی کارآفرینی را به عنوان دروس مازاد اختیاری با شرایط و مزایای زیر برای دانشجویان مقطع کارشناسی در مرحله حذف و اضافه ارائه نماید:

اداره کل آموزش دانشگاه در نظر دارد 2 درس مهارت‌های زندگی و مبانی کارآفرینی را به عنوان دروس مازاد اختیاری با شرایط و مزایای زیر برای دانشجویان مقطع کارشناسی در مرحله حذف و اضافه ارائه نماید:
    درس مهارتهای زندگی (9033055 ) به ارزش 1 واحد و قابل اخذ در نیمسال اول و دوم 
    درس مبانی کارآفرینی (9033054 ) به ارزش 2 واحد و قابل اخذ از نیمسال پنجم به بعد
    دروس مذکور به صورت مازاد اختیاری بوده و در تعداد واحد‌کل اخذ شده دانشجو بی‌تأثیر است.
    نمره دروس مذکور در معدل ترم و معدل¬کل دانشجو تأثیر دارد. (جهت جلوگیری از مشروطی ترم و افزایش معدل‌کل )
    اخذ این دروس برای همه دانشجویان ( شبانه و روزانه ) بدون هزینه و به صورت رایگان است. 
* دانشجویان علاقمند می توانند دروس مذکور را در مقطع حذف و اضافه اخذ نمایند. *

معاونت آموزشی دانشکده مهندسی