اطلاعیه برای کلیه دانشجویان ورودی سال 94 و ما قبل (مقطع کارشناسی ارشد)

اطلاعیه برای کلیه دانشجویان ورودی سال 94 و ما قبل (مقطع کارشناسی ارشد)


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی سال 94 و ما قبل (مقطع کارشناسی ارشد) می رساند : چنانچه به هر دلیلی تا تاریخ 31/6/96 فارغ التحصیل نمی شوند. می بایست درخواست تمدید سنوات تحصیلی نمایند. به طوری که تا قبل از انتخاب واحد تمدید سنوات آنان ثبت سیستم شود. در غیر این صورت از ادامه تحصیل ایشان ممانعت به عمل می آید. لازم به ذکر است که معافیت تحصیلی ورودی های 93 نیز فقط تا 31/6/96 می باشد. لذا نمره پایان نامه ایشان باید تا تاریخ مذکور ثبت سیستم گردد.

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی سال 94 و ما قبل(مقطع کارشناسی ارشد) می رساند :

چنانچه به هر دلیلی تا تاریخ 31/6/96 فارغ التحصیل نمی شوند. می بایست درخواست تمدید سنوات تحصیلی نمایند. به طوری که تا قبل از انتخاب واحد تمدید سنوات آنان ثبت سیستم شود. در غیر این صورت از ادامه تحصیل ایشان ممانعت به عمل می آید.

لازم به ذکر است که معافیت تحصیلی ورودی های 93 نیز فقط تا 31/6/96 می باشد.    لذا نمره پایان نامه ایشان باید تا تاریخ مذکور ثبت سیستم گردد.