الهام محمدی

الهام محمدی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان:

ارائه‌ی يك الگوريتم براي مسأله زمانبندی چندهدفه تولید کارگاهی با يك مرحله مونتاژ با در نظر گرفتن جریان محموله 

 

استاد راهنما:

دکتر پرویز فتاحی


اساتید داور:

دکتر امیرسامان خیرخواه

دکتر جواد بهنامیان


نگارش:

الهام محمدی


زمان:

یکشنبه، 27 دی1394

ساعت 15


   مکان:

 کلاس10


چكيده:  در این تحقیق به ارائه الگوریتم‌ هایی جهت حل مسأله زمانبندی چندهدفه تولید کارگاهی با یک مرحله مونتاژ در حالتی‌که جریان محموله مجاز می‌باشد، پرداخته شده‌است. جریان محموله، مفهومی است که امکان تقسیم یک کار (محموله) را به تعدادی کار کوچکتر (زیرمحموله) فراهم می‌سازد. استفاده از این مفهوم منجر به هم‌پوشانی عملیات‌های یک کار بر روی ماشین‌ها می‌شود، به‌طوری‌که می‌تواند موجب کاهش زمان تکمیل کل کارها شود. جهت حل از رویکرد پارتو استفاده شده‌است که مجموعه جواب‌های بهینه پارتو را ارائه می‌دهد. توابع هدف در نظر گرفته‌شده در این مسأله، حداکثر زمان تکمیل و مجموع هزینه‌های وزنی دیرکرد و زودکرد محصولات می‌باشد. با توجه به افزوده‌شدن یک مرحله مونتاژ و در نظر گرفتن جریان محموله، این مسأله در زمره مسائل NP-hard بوده و از این‌رو، جهت حل از دو الگوریتم فرا ابتکاری چندهدفه مبتنی بر جستجوی هارمونی و ژنتیک استفاده شده‌است. به منظور بررسی کارایی الگوریتم‌ها، آزمایشات عددی مورد استفاده قرار گرفته‌است. نتایج عددی حاصل از این الگوریتم‌ها با نتایج الگوریتم ژنتیک مرتب‌سازی نامغلوب مقایسه شده‌است. نتایج بیانگر تأثیر به‌کارگیری جریان محموله و کارایی الگوریتم‌های پیشنهادی می‌باشد.

واژه­های کلیدی: زمانبندی، تولید کارگاهی با مونتاژ، جریان محموله، الگوریتم فرا ابتکاری چندهدفه


Abstract:

This study proposes two algorithms for a multi objective job shop scheduling with an assembly stage, when using lot streaming technique is allowed. lot streaming allows a job (lot) to be split into a number of smaller sub-jobs (sub-lots). It results overlapping successive operations of the same job. So that the total completion time of the whole job may be shortened. To solve this problem, pareto approach that serveys optimal solutions is used to solve the problem. Two objectives considered are maximum completion time and total weighted cost of earliness and tardiness of products. due to considering an assembly stage and lot streaming, we deal with an NP-hard problem. So, two multi-objective metaheuristic algorithm based on harmony search and genetic are prorosed. In order to analyse the algorithm effectiveness, numerical tests are used and the two algorithm are compared with Non-dominated sorting genetic algorithm. Numerical results demonstrate the impact of using lot streaming and effectiveness of proposed algorithms.

 

نام و نام خانوادگی: الهام محمدی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع- صنایع

د انشگاه کارشناسی: بوعلی سینا

معدل کارشناسی ارشد: 17.49

آدرس ایمیل: em.1368@yahoo.com

آشنایی با نرم افزارهای مینیتب، گمز، متلب، مجموعه آفیس

مقالات:

1. مقاله علمی پژوهشی با عنوان « ارائه الگوریتمی مبتنی بر جستجوی هارمونی جهت حل مسأله زمانبندی چندهدفه تولید کارگاهی با یک مرحله مونتاژ و با در نظر گرفتن جریان محموله»

2. مقاله کنفرانسی ارائه شده در هشتمين كنفرانس تحقيق در عمليات با عنوان « ارائه مدل ریاضی برای مساله زمانبندی چندهدفه تولید کارگاهی با يك مرحله مونتاژ با در نظر گرفتن جریان محموله»

3. مقاله کنفرانسی ارائه شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، با عنوان « ارائه الگوریتمی مبتنی بر ژنتیک جهت بهینه‌سازی حالت خاصی از مساله زمانبندی تولید کارگاهی»