« بازگشت

امیر احسان فوایدی

امیر احسان فوایدی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print


 

دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی مهندسی صنایع

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع با گرایش صنایع

عنوان :

تخمین و مدیریت اندازه ذخیره اطمینان زنجیره بحرانی پروژه بر پایه شبکه بیزین

استاد راهنما :

دکتر وحید خداکرمی

نگارش :

امیر احسان فوایدی

 

۱۵ بهمن ۹۶

یکشنبه ساعت ۸ صبح

در آمفی تئاتر دانشکده


 

a University

Faculty of Engineering

Department of Industrial Engineering

 

Thesis submitted for Master of science degree in Industrial engineering

 

 

Title

Estimation Safety-buffer size of critical chain project based on BN

 

Supervisor :

Vahid Khodakarami (Ph.D)

 

By :

Amir Ehsan Favaedi

 

 

February, , 2018

 

چكيده:

گر چه مدیریت پروژه از دیرباز مورد توجه بوده و روش­های گوناگونی برای زمانبندی پروژه­ها بیان گردیده است، لیکن امروزه برای برنامه­ریزی و زمانبندی پروژه­ها از روش مدیریت زنجیره بحرانی که بر اساس نظریه تئوری محدودیت­ها معرفی شده، استفاده می کنند. روش مدیریت زنجیره بحرانی (critical chain) بعنوان یکی از جدیدترین روش­های پیشنهاد شده برای برنامه­ریزی و مدیریت پروژه مطرح شده است.

زنجیره بحرانی، طولانی­ترین زنجیره فعالیت­ها از لحاظ اولویت و وابستگی به منابع می باشد. تفاوت اساسی روش زنجیره بحرانی با روش­های سنتی برنامه­ریزی پروژه در تعریف ذخیره­های اطمینان برای بررسی اگاهانه محدودیت منابع و عدم قطعیت می باشد که ذخیره اطمینان برای جلوگیری از تجاوز از موعد تحویل پروژه در انتهای زنجیره بحرانی قرار داده می شود. در این روش زمان اجرای فعالیت­ها ، فاصله اطمینان 50% زمان تخمین زده شده فعالیت­ها در نظر گرفته شده  و از ذخیره اطمینان هایی در طول مسیر پروژه استفاده می شود. سایز ذخیره­های اطمینان با توجه به ویژگی­های مسیر یا زنجیره بحرانی تعیین می شود، که این ویژگی­ها به طور مثال شامل وجود عدم­قطعیت، طول مسیر، میانگین منابع مورد استفاده یا تعداد فعالیت­ها می باشد.

       مدیریت ذخیره اطمینان نقش اساسی در کارایی و موفقیت روش زنجیره بحرانی دارد. در مواجه با این مسئله تا­کنون، دو رویکرد پایه احتمالی و فازی مطرح شده است. در رویکرد احتمالی برنامه­ریزی پروژه محدود به اطلاعات گذشته می­باشد که در بسیاری از مواقع چنین اطلاعاتی موجود نیست. در رویکرد فازی که با بهره­گیری از قضاوت­های تجربی سعی در حذف محدودیت رویکرد احتمالی را دارد، امکان آنالیز و تحلیل شرایط گوناگون در حین اجرای پروژه وجود ندارد.

 با توجه به مطالب گفته شده برای تخمین و مدیریت عدم­قطعیت ذخیره اطمینان نیاز به ابزار و روشی است که علاوه بر احتمالی کردن زنجیره بحرانی، امکان مدل­سازی روابط بین فاکتورهای تاثیر گذار و عوامل را نیز داشته باشد به همین دلیل اين پروژه سعي دارد با استفاده از رويكرد شبكه­هاي بيزين به مدلسازي و مديريت ذخيره اطمينان پروژ­ه­ در روش زنجيره بحراني بپردازد.

واژه­های کلیدی: زنجیره بحرانی، ذخیره اطمینان، مدیریت ریسک، شبکه­ بیزین

 

Abstract:

Although project management has been considered for a long time, and various methods have been proposed for project planning but today, for planning and scheduling projects, the critical chain management method developed by Goldrat in 1997 based on the theory of constraints is introduced. The critical chain management approach has been proposed as one of the newest proposed methods for project planning and management. In this method, the implementation time of the activities, the confidence interval is 50% for the estimated time of the activities and is used buffers along the project path. The size of the buffer is determined by the characteristics of the path or the critical chain, that attributes, for example, include the uncertainty, path length, average resources used, or the number of activities.

 The critical chain is the longest chain of activities in terms of priority and resource dependence. The fundamental difference between the critical chain method and the traditional project planning methodology is to define the buffer for Intuitive review resource constraints and uncertainty, which ensures a buffer to prevent the rape of the delivery of the project at the end of the critical chain.

Buffer managing has a key role in the efficiency and success of the critical chain method. Faced with this issue so far, two Approach have been peresented, Probable and fuzzy base. In the probable approach to project planning, it is limited to past information, which in many cases is not available. In a fuzzy approach that employs empirical judgments, it tries to remove the limitation of the probabilistic approach, it is not possible to analyze various conditions during the implementation of the project.
Bayesian networks have been considered as one of the modern methods of modeling and measuring uncertainty in recent decades. Considering the reasons given, this article tries to use the Bayesian approach to model an d manage buffer project in a critical chain method.

 

Key Words: Critical chain, Buffer, Risk management, Bayesian network

 

مشخصات فردی

امیر احسان فوایدی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (بهینه­سازی سیستم­ها)

 


                                                                                                                                                     

دانشگاه بوعلی سینا

گروه مهندسی صنایع

همدان، ایران

نشانی:کرمانشاه-میدان فردوسی-خیابان سراب-کوچه ی چهارم-پلاک 22

تلفن ثابت:08337245187

همراه: 09181335069

رایانامه:ehsanfavaedi@gmail.com

متولد:21/4/1372