« بازگشت

امیر پیشه¬ور حسابی

امیر پیشه¬ور حسابی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print


دانشکده مهندسی

 گروه مهندسی عمران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مکانیک خاک و پی

 

عنوان :

بررسی اثر نانورس­ها بر پارامترهای مقاومتی یک نوع ماسه ساحلی

A Study on the effect of nanoclays on the mechanical properties of a  shore sand

استاد راهنما : 

دکتر عباس قدیمی

 

اساتید داور:

دکتر مکارچیان

دکتر اثنی عشری

 

پژو هشگر:

امیر پیشه­ور حسابی

 

چکیده: یکی از نوین­ترین روش­های بهسازی مواد، استفاده از فناوری نانو می­باشد. توانایی چینش اتم­های ماده به صورت دلخواه درکنار یکدیگر امکان تغییرات بسیاری را فراهم آورده است. به­کارگیری نانورس­های اصلاح شده در مهندسی ژئوتکنیک می­تواند ویژگی­های جدید و مورد انتظار را به خاک دهد. در تحقیق حاضر، هدف بررسی تاثیرات افزودن نانورس اصلاح شده­ی کلوزایت Na به ماسه ساحلی انزلی، بر رفتار مقاومتی این خاک می­باشد. با انجام آزمایش­ها ملاحظه شد، هرچند با افزایش تمامی درصدهای نانورس، افزایش مقاومت نسبت به خاک ساده مشاهده می­شود ولی تاثیر 4درصد افزودن نانورس از سایر درصدها بیشترخواهد بود. همچنین خاک شاهد افزایش مقاومت پسماند، تغییر در سختی خاک باتوجه به درصد افزودن نانورس و افزایش زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی نیز بوده است. در ادامه جهت مقایسه، از افزودن بنتونیت به ماسه نیز استفاده شده است.

زمان: شنبه   03/03/1393

ساعت: 18 الی 20

مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی