انتخاب جناب آقای دکتر فتاح الحسینی به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه و نيز پژوهشگر برتر سال 1397 استان همدان

انتخاب جناب آقای دکتر فتاح الحسینی به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه و نيز پژوهشگر برتر سال 1397 استان همدان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

انتخاب جناب آقای دکتر سید آرش فتاح الحسینی را به‌عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه و نيز پژوهشگر برتر سال 1397 استان همدان در گروه فني مهندسي تبريك عرض نموده و براي ایشان از خداوند متعال توفيق روزافزون مسئلت دارد.

انتخاب جناب آقای دکتر سید آرش فتاح الحسینی را به‌عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه و نيز پژوهشگر برتر سال 1397 استان همدان در گروه فني مهندسي تبريك عرض نموده و براي ایشان از خداوند متعال توفيق روزافزون مسئلت دارد.