انتخاب دانشجوی نمونه

انتخاب دانشجوی نمونه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع دانشجویان ارجمند می‌رساند که معاونت دانشجویی دانشگاه با رعایت نکات ذیل اقدام به انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، می نماید. نفرات اول هر مقطع جهت ارزیابی و انتخاب دانشجوی نمونه کشوری به وزارت متبوع معرفی خواهند شد.

به اطلاع دانشجویان ارجمند می‌رساند که معاونت دانشجویی دانشگاه با رعایت نکات ذیل اقدام به انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، می نماید. نفرات اول هر مقطع جهت ارزیابی و انتخاب دانشجوی نمونه کشوری به وزارت متبوع معرفی خواهند شد. ضمناً متقاضیان جهت ثبت نام به سامانه http://www.nemooneh.saorg.ir مراجعه نمایند.
شرایط عمومی انتخاب دانشجوی نمونه
***حداقل معدل کل دانشجویان مقطع کارشناسی 16، مقطع کارشناسی ارشد 17، ‌دکترای حرفه‌ای و کارشناسی ارشد پیوسته 16 و دکترای تخصصی(PhD ) 17 تعیین شده است. دانشجویان در مقطع کارشناسی پس از چهار نیمسال، مقطع کارشناسی ارشد پس از دو نیم‌سال، مقطع کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه‌ای پس از شش نیم‌سال و دکترای تخصصی(PhD ) پس از آزمون جامع می‌توانند در جشنواره شرکت نمایند. همچنین سن داوطلبان نباید بیش از 40 سال باشد.
1.    هر دانشجو در هرمقطع یک بار می تواند به عنوان دانشجوی نمونه کشوری انتخاب شود.
2.    داشتن حداقل معدل کل و کسب حداقل امتیاز از بخش‌های پژوهشی، فرهنگی- اجتماعی و شئون دانشجویی برای شرکت در این رقابت الزامی است.
3.    دانشجویان دارای سابقه محکومیت در شورای انضباطی دانشگاه و یا مراجع قانونی ذیربط امکان شرکت در این رقابت را ندارند.
4.    ارائه تاییدیه برای کلیه فعالیت‌های علمی- پژوهشی و فرهنگی ضروری است و صرفاً فعالیت‌های صورت گرفته در مقطع فعلی دانشجو ملاک محاسبه و امتیاز می باشد.
5.    ارایه مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه /تحقیقات وفناوری برای کلیه کتاب‌های تألیفی، ترجمه و گردآوری ضروری است.
6.    مدارک دانشجویان بر حسب گروه تخصصی و مقطع مورد رسیدگی قرار می گیرد.
7.    دانشجویان لازم است در هر بخش پژوهشی، فرهنگی و شئونات حداقل امتیازات را بطور جداگانه اخذ نمایند.
8.    متقاضیان در صورت کسب حداقل 60 امتیاز از کل صد امتیاز می توانند به مرحله کشوری راه یابند.
9.    تقویم جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه: 
ثبت نام از تاریخ 15 دیماه تا دوم بهمن ماه، آغاز داوری مرحله دانشگاهی از 10 بهمن آغاز شده و تا یک اسفند ادامه خواهد داشت. معرفی منتخبین دانشگاهی از یک اسفند آغاز شده و تا هشت اسفند ادامه دارد. همچنین داوری‌های مرحله کشوری از 8 اسفند آغاز شده و تا 26 اسفند ادامه دارد. مقدمات تقدیر از دانشجویان نمونه از 15 فروردین سال 95 آغاز می‌شود و تا پایان فروردین ماه ادامه می‌یابد و نهایتا مراسم گرامی داشت دانشگاهی برگزیدگان در اردیبهشت ماه سال 95 انجام می‌شود.