بازدید اساتید دانشکده مهندسی از کارخانه ماشین سازی اراک و مذاکره با دانشگاه صنعتی اراک جهت عقد تفاهم‌نامه

بازدید اساتید دانشکده مهندسی از کارخانه ماشین سازی اراک و مذاکره با دانشگاه صنعتی اراک جهت عقد تفاهم‌نامه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جمعی از اساتید دانشکده مهندسی از کارخانه ماشین سازی اراک و دانشگاه صنعتی اراک جهت عقد تفاهم‌نامه بازدید به عمل آوردند.

جمعی از اساتید دانشکده مهندسی از کارخانه ماشین سازی اراک و  دانشگاه صنعتی اراک جهت عقد تفاهم‌نامه بازدید به عمل آوردند. در ابتدا از کارخانه ماشین سازی اراک بازدید به عمل آمد که طی آن اساتید دانشکده با کارخانه به صورت مجمل آشنا شده و زمینه‌های همکاری با واحد تحقیق و توسعه کارخانه فراهم گردید.

در ادامه اساتید دانشکده و اساتید دانشگاه صنعتی در مورد مفاد تفاهم نامه و جزئیات همکاری طرفین در سه زمینه اصلی:

الف) دانشجویان مشترک

ب) استفاده مشترک از آزمایشگاه با تسهیلات ویژه

ج) انجام طرح های تحقیقاتی مشترک

به بحث و تبادل نظر نشستند. طبق توافقات انجام شده طی بازدید متقابل مسئولین دانشگاه صنعتی از دانشکده مهندسی تفاهم نامه نهایی منعقد خواهد شد.