« بازگشت

برگزاری انتخابات اعضای هیأت ممیزه و کمیسیون های تخصصی وابسته

برگزاری انتخابات اعضای هیأت ممیزه و کمیسیون های تخصصی وابسته


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بیانیه شماره 1 دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه

بیانیه شماره 1 دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه:
به اطلاع کلیه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه مي رساند، با عنايت به پايان دور هشتم هيأت مميزه دانشگاه و با استناد به شيوه نامه برگزاري انتخابات مصوب جلسه 112 مورخ 95/9/1 و اصلاحیه جلسه 135 مورخ 1397/7/29 شوراي دانشگاه، به جهت موقعيت و جايگاه رفيع هيأت مميزه در امر ارتقاء رتبه علمي اساتید و دانشگاه، از تمامي اعضاي محترم هيأت علمي درخواست مي گردد با حضور گرم و دلسوزانه خود موجب برگزاري انتخاباتي باشكوه و موجبات انتخاب اعضايي دلسوز و متعهد در تصدي هيأت مميزه و كميسيون هاي تخصصي را فراهم نمایید.
برنامه زمانبندي برگزاري انتخابات هيأت مميزه دانشگاه:
- شنبه 97/8/19 لغايت دوشنبه (عصر) 97/8/21: ثبت نام از متقاضيان عضويت در هيأت مميزه و كميسيون هاي تخصصي (صرفاً به صورت كتبي با تكميل فرم اعلام داوطلبي و تحویل به دانشکده های مربوطه).

سه شنبه 97/8/29: برگزاري انتخابات از ساعت 8 لغايت 12 (در محل دانشكده ها)
 

جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت هيأت مميزه دانشگاه ( بخش انتخابات )

به نشاني زير مراجعه نماييد:

  /hmd.basu.ac.ir