بهناز حیدری زبردست

بهناز حیدری زبردست


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

دانشکده مهندسي

گروه مهندسي مواد

 

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد دررشته مهندسي مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

 

عنوان:

مطالعه خواص کامپوزیت­های زمینه مس تقویت شده با ذرات سرامیکی

 

 

استاد راهنما:

دکتر شهاب کاظمی

 

پژوهشگر:

بهناز حیدری زبردست

 

      چکیده پایان نامه:

        در این تحقیق، نمونه­هایی از مس خالص و کامپوزیت­هایی با زمینه مس تقویت شده با درصدهای وزنی 1، 3، 5، 7 و 10 از ذرات آلومینا توسط روش متالورژی پودر ساخته شدند. پودرهای مواد اولیه پس از توزین توسط آسیاب سیاره­ای به­مدت 20 دقیقه مخلوط گردیدند. پودر مواد اولیه به­وسیله پرس تک محوری در فشارهای MPa640، MPa720 و MPa800 و توسط یک قالب سنبه و ماتریس شکل­دهی شد.  سپس نمونه­های حاصل از پرس در دماهای C°920، C°975 و C°1030 تحت عملیات تف­جوشی قرار گرفتند. نتایج مطالعه خواص مکانیکی و هدایت الکتریکی نمونه­ها نشان داد که با افزایش محتوای ذرات تقویت­کننده سختی افزایش، اما چگالی و هدایت الکتریکی کاهش می­یابد. بیش­ترین هدایت الکتریکی IACS% 29 و بیش­ترین چگالی (g/cm3)22/8 برای کامپوزیت زمینه مس با یک درصد وزنی آلومینا تف­جوشی شده در  دمای C°1030 به­دست آمد. مطالعات میکروسکوپ نوری و SEM نشان داد که کامپوزیت­های مس- آلومینا با درصدهای وزنی کم ساختار یکنواختی دارند.

 

Abstract:

 

        In this Study, Pure Copper and Copper matrix Composite Samples reinforced with weight percent 1, 3, 5, 7 and 10 of Alumina particles were produced by Powder Metallurgy method. After weighing the raw material powders, were mixed for 20 minutes by a planetary mill. Raw material powders were cold compacted by a uniaxial pressing at pressures 640MPa, 720MPa and 800Mpa. Then samples from the press were sintered in a horizontal tube furnace at temperature 920°C, 975°C and 1030°C, in Argon atmosphere. The results of the mechanical properties and electrical conductivity showed that, hardness increase with increasing reinforcement particles content, but density and electrical conductivity decreases. The highest electrical conductivity 29 IACS% and the highest density 8.22(g/cm3) for copper composite with one weight percent of alumina sintered at 1030°C, respectively. Optical microscopy and SEM studies showed that copper-alumina composites with low weights have more uniform structure.

 

 

 

زمان:

سه شنبه 5/12/93 ساعت 9:30

مکان:

سمینار مواد دانشکده مهندسی