بهناز همراهی

بهناز همراهی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشكده فني مهندسي

گروه مهندسي مواد

 جلسه دفاعیه پایان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي مواد

گرايش شناسایی و انتخاب مواد


عنوان:

بررسی اثرات یک بازدارنده خوردگی بر روی خوردگی فولاد کربنی در محیط اسیدی حاوی H2S


استاد راهنما:

دكتر آرش فتاح الحسینی


داوران:

دکتر مظاهری

دکتر شیخی

 


نگارش:

بهناز همراهی

 

زمان: یک شنبه 15 آذر ماه 94 ، ساعت 30/11

مکان: آمفی تئاترچكيده:

در این پروژه، عوامل پدیدآورنده خوردگی در ابتدا بررسی شدند. انواع بازدارنده­ها و مکانیزم عملکرد آنها به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفت. سپس روش­های مختلف ارزیابی کارایی بازدارنده­ها معرفی شد. سپس تأثیرات دو بازدارنده آلی با نام­های نیتروبنزیل بنزامید و فنیل ایندازول فتالزین ترین و 5 عصاره گیاهی شامل عصاره برگ حنا، برگ نعناع، گل بابونه، گل پنیرک و هسته انار در محیط اسیدی حاوی گاز H2S بر روی فولاد کربنیAPI 5L  در دمای C°25 با استفاده از روش­های الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش­های انجام شده جهت بررسی کارایی بازدارنده­ها، پلاریزاسیون تافل و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) بودند. منحنی­های پلاریزاسیون تافل نشان داد که که بازده با افزایش غلظت بازدارنده زیاد می­شود. علاوه بر این، بازدارنده­­های آلی از نوع بازدارنده­های کاتدی و عصاره­های برگ حنا، گل بابونه و برگ نعناع بازدارنده­های مختلط بوده و عصاره­ گل پنیرک بازدارنده­ای آندی و عصاره هسته انار یک بازدارنده کاتدی است. مدل­سازي داده­های تجربی منحنی­های امپدانس نشان داد مقاومت کلی مدار (R) که مجموع Rct و Ra است با افزایش غلظت بازدارنده­ها، زیاد شده و کارایی بازدانده­ها تابعی از غلظت بازدارنده است. ماکزیمم کارایی بازدارندگی (η) در نیتروبنزیل بنزامید و فنیل ایندازول فتالزین ترین به ترتیب برابر با 27/87 و 87/89% و در برگ حنا، برگ نعناع، گل بابونه،گل پنیرک و هسته انار به ترتیب برابر با 36/92، 87/94، 77/96، 57/94 و 43/77% بدست آمد. نتایج بدست آمده از منحنی­های EIS، تأييد کننده نتایج بدست آمده از منحني­هاي پلاريزاسيون تافل بود.


واژه­های کلیدی: خوردگی، بازدارنده خوردگی، H2S، فولاد کربنی، پلاریزاسیون تافل، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی.


Abstract:

In this project, at first the factors causing the corrosion were evaluated. Types of inhibitors and mechanism of action fully described. The various methods of performance evaluation of inhibitors was introduced. Then the effect of organic inhibitors called  nitrobenzyl benzamide and phenyl indazol phthalazin trion and 5 plant extract consist of  Lawsonia inermis leaves extract, Mentha longifolia leaves extract, Chamomilla recutita flowers extract, Malva sylvesteris flowers extract and Punica granatum seeds extract in an acid environment containing H2S gas on API 5L carbon steel at °25C were studied using electrochemical methods. Tests to assess the performance of inhibitors were Tafel polarization and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). Tafel polarization curves showed that inhibition efficiency increases with increasing concentration of inhibitors. In addition, organic inhibitors of type cathodic inhibitors and extracts of Lawsonia Inermis leaves, chamomilla recutita flowers and Mentha longifolia leaves mixed inhibitors and Malva sylvesteris flowers extract a anodic inhibitor and Punica granatum seeds extract is a cathodic inhibitor. Modeling of impedance curves experimental data showed that the overall resistance of the circuit (R) that is sum of Rct and  Ra with increasing concentrations of inhibitors, increased and inhibitors efficiency is a function of the inhibitor concentration. The maximum inhibition efficiency  at nitrobenzyl benzamide and phenyl indazol phthalazin trion respectively 87.27 and 89.87% and Lawsonia Inermis leaves extract, Mentha longifolia leaves extract, chamomilla recutita flowers extract, Malva Sylvesteris flowers extract and Punica granatum seeds extract respectively 92.36, 94.87, 96.77, 94.57, 77.43% was obtained. The results of EIS curves,confirming the results of Tafel polarization curves.

 

Key Words: Corrosion, Corrosion inhibitor, H2S,Carbon steel, Polarization, EIS.


 

مشخصات فردی

        نام و نام خانوادگی:  بهناز همراهی

تلفن تماس: 09358284576

ایمیل :.com .behnazhamrahi@yahoo

متولد : 19/1/68

 

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی: مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی بیرجند

·         معدل:17.30

·         موضوع پایان نامه : طراحی و ساخت مدار الکتروپنوماتیک درب  اتوبوس

 

 

تاریخ شروع دوره:86 الی تاریخ فارغ  التحصیلی:90

کارشناسی ارشد: مهندسی مواد دانشگاه بوعلی سینا

·         معدل:10/17

·         موضوع پایان نامه :بررسی تاثیرات یک بازدارنده خوردگی بر روی خوردگی فولاد کربنی در محیط اسیدی حاوی H2S

 

این پروژه برای پالایشگاه اراک انجام شد .

 

تاریخ شروع دوره91 الی تاریخ فارغ التحصیلی93

مقالات

1-      Electrochemical assessment Inhibition of H2S corrosion of steel by Mentha longifolia leaf  hydroalcoholic extract  as green corrosion inhibitor.

2-      Effect of Thyme leaves hydroalcoholic extract on corrosion behavior of API 5L carbon steel in 0.5 M H2SO4

3-      Corrosion inhibition of API 5L carbon steel by Nettle leaves hydroalcoholic extract in 0.5 M H2SO4 solution

 -2بررسی الکتروشیمیایی  اثرات یک ترکیب آلی  به عنوان بازدارنده خوردگی  فولاد API 5L در محیط اسیدی حاوی گاز H2S

 -3بررسی رفتار خوردگی فولاد API 5L در محیط اسید سولفوریک حاوی یک عصاره گیاهی به عنوان بازدارنده خوردگی

 

 

 

 

مهارتهای نرم افزاری و مدرک فنی و حرفه ای

 

 

·         اشنایی با نرم افزارهای کتیاوسالید ورک و اتوکد

·         مدرک فنی و حرفه ای تراش CNC

·         مدرک فنی و حرفه ای اسپارگ

·         کار با نرم افزار برنامه نویسی دستگاه (SIMULATOR)cnc

·         مسلط به نرم افزار نووا و فیت کردن نمودارهای امپدانس الکتروشیمیایی

 

 

آشنایی با زبانهای خارجی

 

 

·         دارای مدرک فنی و حرفه ای مترجمی زبان

·         سابقه 2 سال کار مترجمی در سایت تهران ترجمه

 

مترجمی کتاب

 

 

مترجم کتاب :

Corrosion protection and control using nanomaterials